Dbejte na počasí!

Silný vítr může ovlivnit Váš rozmetací vzorec, zvláště pokud rozmetáte lehčí prilované hnojivo. Naše jednoduchá rada: pokud je příliš větrno na postřiky, nerozmetejte. Sledujte také úroveň vlhkosti; v sychravý den může hnojivo absorbovat vzdušnou vlhkost, která ovlivní průtok. Vlhké podmínky ovlivní také sirné produkty a způsobí, že na lopatkách ulpívají rychleji než za sucha.

Konzistentní rychlost

Rychlost hraje důležitou roli při dosahování konstantní aplikační dávky, takže musí být zvolený správný převodový stupeň. U strojů, které ovládají disk přes PTO hřídel, vždy pojíždějte doporučenou rychlostí. Odchylky povedou k nerovnoměrnému rozmetání a různým aplikačním dávkám.

Správná šířka záběru

Je obvyklé ponechat dostatek místa pro dva záběry. U strojů s postranním rozmetáním je nezbytné správné seřízení „zapínání“ a „vypínání“ hnojiva, aby se zabránilo dvojí dávce nebo naopak nedohnojení. Použijte souvraťový talíř nebo zařízení pro hraniční rozmetání. Vezměte v úvahu omezení pro aplikací na okrajích pole a odpovídajícím způsobem nastavte zařízení na souvrati. Věnujte zvláštní pozornost místům, kde máte v blízkosti pole vodní tok.

Věnujte pozornost souvratím

Nejdůležitější je nastavit rozmetadlo na správnou pracovní šířku, aby se dosáhlo správného překrytí. V příručce od výrobce najdete tuto informaci podle typu hnojiva, které chcete použít.

Aplikace živin ve správný čas

Nejefektivnější využití hnojiv je v momentě nejvyšších požadavků rostlin. Data z pokusů ukázala, že plodiny těží z jarní aplikace dusíku, fosforu, draslíku a síry, protože v tento čas jsou jejich požadavky po těchto hlavních živinách na nejvyšší úrovni a vrátí se Vám v podobě dobrého startu Vašich porostů.

Další doporučení

Tyto krátké příběhy vám ukáží, proč a jak správně zvolit správné hnojivo a zajistit, aby byly živiny na poli rozmetány přesně a rovnoměrně. Zde jsou naše rady, jak chránit vaše investice i životní prostředí.