Polní pokusy společnosti Yara ukázaly, že dusíkatá a NPK hnojiva obsahující dusičnan amonný trvale zajišťují vyšší výnosy a lepší kvalitu úrody než močovina a DAM.

Kombinování vysoce kvalitního hnojiva na bázi dusičnanů s vyváženou výživou a technologií přesného zemědělství je nejlepší způsob, jak zvýšit výnos vašich plodin bez snížení jejich kvality.

Jak může řešení založené na dusičnanech zlepšit celkový výkon vaší plodiny?

Zvýšený výnos a zvýšený příjem

  • Při stejných aplikačních dávkách dusíku je v případě dusičnanů prokazatelně dosahováno vyšších výnosů než při použití hnojiv založených na močovině.
  • Vyšší obsah dusíkatých látek v zrnech díky optimalizaci závěrečných aplikací N. [i]
  • Cílené hnojení pomocí přesných měření a digitálních nástrojů.

Zvýšená kvalita pro maximální hodnotu

  • Zvýšená kvalita. Kvalitu určují bílkoviny, a dusík je klíčovým faktorem při syntéze bílkovin. [ii]
  • Vyšší cena plodin. Hnojiva a digitální nástroje společnosti Yara pomohou zvýšit obsah bílkovin i hodnotu produkce.
  • Uspokojte potřeby vašich rostlin ohledně síry. Použití na míru připraveného programu hnojení dusíkem a sírou výrazně zvyšuje jak výnosy, tak kvalitu. [iii]

Spolehlivý výkon a stabilita

  • Zabraňte chybám a ztrátám při aplikaci. Dokonce i lehký vánek může způsobit významně vyšší chyby aplikace u hnojiv založených na močovině než u LAV.
  • Používejte dostupnou vodu efektivněji. Při optimalizovaném přísunu dusíku stačí k produkci tuny obilí méně vody.
  • Snížení míry poléhání při hnojení řízeném senzory a aplikaci regulátoru růstu. [iv]

Reduce lodging by 90%


Mohlo by vás také zajímat:

Zkontrolujte si jak efektivně využíváte dusík

Naše kalkulačka efektivity využití dusíku odhadne jak si stojí vaše farma a navrhne vám možná zlepšení.

Zkontrolujte si svoje skóre >

Yara řešení na bázi dusičnanů