Pravidelná kontrola rozmetadla

Pravidelně kontrolujte opotřebení rozmetadla, protože to může mít dopad na rozmetací obrazec. Dle potřeby měňte díly a řiďte se pokyny výrobce k údržbě. Porovnejte PTO z obrazovky v traktoru s PTO u hřídele. V mnoha případech není hodnota stejná, což znamená, že Vaše rozmetadlo nepracuje s takovou rychlostí PTO jako si myslíte.

Clean the spreader

Čištění rozmetadla

Vyčistěte rozmetadlo během i po použití. Zvláštní pozornost věnujte rozmetacím lopatkám a vyčistěte je pokaždé, než doplníte zásobník.

Čištění je důležité zejména při použití hnojiv obsahujících síru. V průběhu času je známo, že sirná hnojiva zanechávají na rozmetacích lopatkách usazeniny, které mohou vytvářet nánosy nebo způsobit zablokování, což povede k nerovnoměrnému rozmetání. Yara doporučuje používat přípravky typu „WD40“ a hadr na čištění lopatek. Maziva na olejové bázi rychle rozpustí sirné nánosy.

Další doporučení

Tyto krátké příběhy vám ukáží, proč a jak správně zvolit správné hnojivo a zajistit, aby byly živiny na poli rozmetány přesně a rovnoměrně. Zde jsou naše rady, jak chránit vaše investice i životní prostředí.