Používejte správné nastavení

Chcete si být jisti, že všechno hnojivo jde přesně tam, kde je to potřeba. To je to, o co nám jde.

Nejprve mějte na paměti, že správné nastavení Vašeho rozmetadla závisí na fyzikálních vlastnostech hnojiva: rozložení velikosti granulí, objemová hmotnost a průtok ovlivňují správné nastavení rozmetadla hnojiv.

Různé druhy hnojiv - nebo dokonce stejné hnojivo z různých výrobních závodů - mohou vyžadovat různá nastavení. Vždy zkontrolujte informace na vaku hnojiva a nezapomeňte upravit nastavení pokaždé, když přejdete na jiný druh hnojiva.

Správná nastavení naleznete v rozmetacích tabulkách od výrobce rozmetadla. Ty jsou založeny na testech za ideálních podmínek na zkušebních stanicích a poskytují informace o tom, jak nastavit rozmetadlo pro optimální rovnoměrné rozmetání při požadované aplikační dávce (kg / ha) a při specifické pracovní šířce.

Nastavte rozmetadlo na správnou výšku nad rostlinami, když jste na poli. Toto nastavení najdete také v rozmetacích tabulkách výrobce rozmetadla (odkazy na nejznámější výrobce najdete níže na této stránce).

Fertiliser spreader calibration

Dále nastavte úhel, při kterém hnojivo narazí na disk, protože to určuje, jak daleko bude hnojivo hozeno.

Poslední nastavení, které musíte provést před tím než zkontrolujete zda rozmetadlo pracuje správně, je regulátor průtoku. To ovlivňuje, kolik hnojiva se aplikuje na hektar. Opět se řiďte instrukcemi vydanými výrobcem rozmetadla.

Abyste si byli jisti, že dosáhnete co nejlepšího výsledku rozmetání, můžete provést test s rozmetacími miskami s konkrétní kombinací nastavení rozmetadla a hnojiva.

Jednoduchý test s rozmetacími miskami Vám pomůže doladit nastavení, takže si budete jisti, že je hnojivo rovnoměrně rozmetáno po celé šířce pracovního záběru. Pro různá hnojiva by měl být proveden samostatný test. Můžete ho provést buď sami nebo si najmout odborného poradce a provést zkoušky ve spolupráci s ním.

Abyste našli správné nastavení pro Váš typ rozmetadla a hnojiva, spolupracuje společnost Yara napřímo se všemi hlavními výrobci rozmetadel a dodává jim vzorky hnojiva k provádění rozmetacích testů. Díky tomu pak můžete najít vhodné nastavení pro konkrétními druh hnojiva, které přesně odpovídá jeho vlastnostem.

Níže naleznete odkazy na konkrétní stránky s rozmetacími tabulkami všech hlavní výrobců rozmetadel.

Další doporučení

Tyto krátké příběhy vám ukáží, proč a jak správně zvolit správné hnojivo a zajistit, aby byly živiny na poli rozmetány přesně a rovnoměrně. Zde jsou naše rady, jak chránit vaše investice i životní prostředí.