Vše se sčítá

O kolik přijdete peněz, když máte špatně nastavené rozmetadlo? Podle simulací s polních pokusů společnosti Yara je průměrné zvýšení výnosu 3 %, když se porovná kovariace 10 % a kovariace 34 %. Axel Link, vedoucí laboratoře ve výzkumném centru společnosti Yara v německém Hanninghofu, vyvinul model, který ilustruje možné ztráty na hektar jak na N responzivních místech, tak na N nereagujících lokalitách.

"Dosažení přesného rozmetání hnojiv může znamenat dalších 20-100 liber na hektar z vylepšení samotného výnosu v závislosti na citlivosti půdních polí na dusík," vysvětluje Miles Harriman, hlavní evropský agronom společnosti Yara.

How much can you actually save  on fertiliser spreading accuracy?

 

Neplýtvejte hnojivem

„Plýtvání hnojivem jeho aplikací na nesprávné místo a ve špatný čas, není nákladnou záležitostí jen kvůli ztrátě hnojiva. Nese v sobě riziko dalších navazujících v podobě ztrát na výnosu, nepravidelné zralosti, zpožděné sklizni, zvýšeného rizika poléhání nebo nevyrovnané hladině dusíkatých látek,“ vysvětluje agronomka Yara UK, Natalie Wood.

Čas a péče věnované správné kvalitě rozmetání hnojiva, tak mohou být nejefektivněji strávenými minutami ve Vašem plánování výživy rostlin.

Zabránění poléhání

Dusík je jednou z hlavních hnacích sil, které pomáhá rostlinám v růstu. Ale pozor: nerovnoměrné rozmetání má za následek příliš mnoho dusíku v některých oblastech a příliš málo v jiných oblastech.

Nadmíra dusíku vytváří vysoká a hubená stébla, která jsou příliš slabá, aby se udržela ve vertikální poloze. Toto známe jako poléhání. Polehlé rostliny se hůře sklízejí a vedou ke ztrátě ve výnosu, protože nemohou být sklizena všechna zrna. Nerovnoměrná aplikace dusíkatých hnojiv vytváří nepravidelnou zralost. Celkově vzato, zbytečné a nákladné záležitosti, kterým se chcete vyhnout.

Nerovnoměrná hladina dusíkatých látek: Rozdíl, kterého si nevšimnete

Pruhy v poli a poléhání jsou dva důsledky nepřesného rozmetání, které lze snadno pozorovat. Existují však další následky nerovnoměrného rozmetání hnojiva, které jsou zřejmé až po sklizni.

Jeden, kterému se určitě chcete vyhnout, je nerovnoměrná hladina dusíkatých látek v rostlině. Tato nerovnovážná hladina dusíkatých látek může skončit snížením průměru celé sklizně a poslat ji tak do kvalitativně nižší kategorie, za kterou dostanete méně zaplaceno. To je jistě další zbytečná a nákladná záležitost, které se chcete vyhnout.

Další doporučení

Tyto krátké příběhy vám ukáží, proč a jak správně zvolit správné hnojivo a zajistit, aby byly živiny na poli rozmetány přesně a rovnoměrně. Zde jsou naše rady, jak chránit vaše investice i životní prostředí.