února 22, 2019

Regenerační hnojení zahájeno. Yara Vám doporučuje...

Od: Yara Agri

S ohledem na datum a průběh počasí se začátek regeneračního hnojení přiblížil, v některých nejteplejších oblastech už bylo regenerační hnojení zahájeno.
Regenerační hnojení
Regenerační hnojení

Pro regenerační hnojení řepek doporučujeme použít ledkové hnojiva YaraBela SULFAN (24N+6S) a to v dělené dávce. První část 1, 5 q – 2 q/ha se aplikuje nyní. Druhá část podle vývoje počasí bude následovat s odstupem 10 až 14 dní v dávce 3 až 3,5 q/ha. Tento způsob aplikace využívá předvídatelnosti příjmu nitrátové poloviny dodaného dusíku, který je rostlinami snadno přijímán a můžete dávky přesně načasovat podle počasí a dodávat zároveň dusík i síru.

V případech, kde je celkový deficit fosforu, nepříznivé pH, na podzim se nehnojilo nebo jako doplněk k podzimnímu hnojení, lze první část regenerační dávky řešit 2 q/ha YaraMila RAPS NPK 16-8-16 +5S +B nebo 2q/ha YaraMila NP 26-14 +2S a pokračovat podle vývoje počasí za cca 7 – 10 dní dávkou 2,5 až 3,5 q/ha YaraBela SULFAN.
Platí to hlavně u horších porostů, na půdách s nízkou přístupnou zásobou živin a tam, kde nebylo na podzim aplikováno základní hnojení. Jarní aplikace NPK slouží k dodání dobře přijatelných čerstvých živin a tím lepšímu startu porostu.

Potom, co budou poprvé přihnojeny řepky, lze aplikovat první dělenou dávku do pšenic. Ty jsou v návratu do vegetace ještě pomalejší než řepka. Aplikační dávku pro 1. regenerační hnojení lze také upřesnit pomocí aplikace Yara ImageIT.

V zásadě lze doporučit dávku 1,5 – 2q/ha YaraBela SULFAN a na kyselých půdách 1,5 – 2 q/ha YaraBela NITROMAG (27N + 4MgO).
Podobně jako u řepek, pokud nebylo na podzim hnojeno fosforem, lze první aplikaci dusíku řešit hnojivem YaraMila NP 26-14 +2S nebo YaraMila NPK 20-7-10 +2MgO +4S v dávce 2q/ha. Ve svrchní vrstvě půdy, kde je i část kořenů se zvýší koncentace fosforu a i když jsou nízké půdní teploty pro příjem fosforu nepříznivé, dostane se do rostliny víc fosforu než bez této aplikace.

Pohotovostní energie pro oslabené porosty

Pro dodání energie oslabeným porostům je také vhodné použít hnojivo YaraVita KOMBIPHOS (440g/l P2O5) v dávce 3 l/ha, zvláště pokud řepky nebo pšenice fialovým zbarvením signalizují nedostatek fosforu v listech. Pro účinnou aplikaci je však nutné aby porost měl aspoň částečně aktivní listovou plochu. Dodaná energie pak podpoří růst kořenů a tím i příjem dále aplikovaného dusíku.

AKLUTÁLNÍ NABÍDKA GRANULOVANÝCH HNOJIV PRO JARO 2019

Pro aktuální ceny kontaktujte svoje distributory. S dotazy na specifikaci parametrů jednotlivých hnojiv se prosím obracejte přímo na nás.

Máte dotaz? Zajímají Vás ceny, termíny dodání, jaká hnojiva použít?