dubna 07, 2019

Aktuálnní doporučení k hnojení řepky a pšenice - Duben 2019

Od: Pavel Janík

Přinášíme Vám aktuální agrotechnická doporučení k hnojení řepky a řepky pro následující vegetační období začátku dubna.

Řepka ozimá

Řepka díky teplým a slunečných dnům pokračuje rychle ve vývoji.

Pokud jste ještě nestihli aplikovat YaraVita BRASSITREL PRO, je na to nejvyšší čas. Při bujném dlouživém růstu má řepka kromě hlavních živin i velkou potřebu vedlejších živin a mikroprvků (Ca, Mg, B, Mn a Mo) a tu může pomoci pokrýt.

K této aplikaci nepřidávejte KRISTA MgS (hořkou sůl), došlo by ke srážení s vápníkem obsaženým v BRASSITREL PRO. Samotný BRASSITREL PRO při dávce 3 l/ha obsahuje dostatečné množství hořčíku pro tuto aplikaci.

U řepek, ve kterých výše uvedená aplikace již proběhla, nezapomeňte ještě před květem aplikovat druhou jarní dávku bóru – YaraVita BORTRAC dávka 1 l/ha a u porostů s možným deficitem síry také YaraVita THIOTRAC (300g S, 200g N) v dávce 3-5 l/ha. Pozor neaplikovat již do květu!

Pokud listový rozbor signalizuje deficit bóru nebo jste našli podélně prasklé stonky, zvyšte dávku YaraVita BORTRAC na 1,5-2 l/ha. Obě aplikace lze spojit s insekticidy nebo fungicidy. Mísitelnost si můžete ověřit na www.tankmix.cz nebo v aplikaci Yara TankmixIT

 

Pšenice ozimá

Většina pšenic je již odnožená.

Pro optimalizaci produkční dávky N doporučujeme použít některou z diagnostickým metod jako je např. měření Yara N-Testerem.

Pro dodání klíčových vedlejších živin a mikroprvků doporučujeme na začátku sloupkování aplikovat listové hnojivo YaraVita GRAMITREL (Mg, Mn, Cu, Zn, N) v dávce 2 l/ha pro dodání Mg k zajištění aktivní listové plochy, Mn pro podporu odnožování a zdravotního stavu listů, Cu na prodloužení klasu a Zn pro podporu tvorby růstových hormonů.

Pšenice budou díky vyrovnané výživě lépe snášet případný nedostatek vody, který se může začít vzhledem k nízkým srážkám v březnu pomalu objevovat. Níže vidíte účinnost YaraVita GRAMITREL za stresových podmínek ve výsledcích 2letého německého pokusu.

YaraVita Gramitrel - pokus v obilovinách (Německo)

V případě potřeby razantnější podpory porostu použijte namísto GRAMITRELU listové hnojivo s vysokým obahem pohotového fosforu YaraVita KOMBIPHOS (440 g P2O5, K, MgO, Mn, Zn) v dávce 3 l/ha.

Nemíchat s hnojivy obsahujícími vápník a hořčík, případně o něco snížit dávku příslušného hnojiva. Aplikaci lze spojit s ošetřením pesticidy.

Chcete dostávat tato doporučení emailem?

Stačí se zaregistrovat

Ano, posílejte mi to emailem

Máte dotaz? Zajímají Vás ceny, termíny dodání, jaká hnojiva použít?