června 08, 2022

Aktuální doporučení k výživě - červen 2022

Od: Pavel Janík

Sezona a porosty neúprosně postupují kupředu a sucho nepřestává. Přinášíme Vám další várku aktuálních agronomických doporučení k výživě porostů.

V tomto článku najdete:

  1. Doporučení pro pšenici ozimou
  2. Doporučení pro řepku ozimou
  3. Doporučení pro kukuřici
  4. Doporučení pro cukrovku
  5. Doporučení pro brambory
  6. Doporučení pro hrách a sóju
  7. Doporučení pro chmel

Pšenice ozimá

Většina pšenic je vymetaných a začínají kvést. To s sebou přináší zvýšenou potřebu čerpání dusíku a síry pro tvorbu klasu, jeho plnění zrnem a dosažení požadované kvality.

Proto posledním doporučeným zásahem na list u pšenic je aplikace YaraVita THIOTRAC (200g N, 300g S/l) v dávce 3- 5 l/ha podle úrovně dosavadního hnojení dusíkem a očekávaného výnosu. Tento zásah je nejlepší dělat po odkvětu s posledním fungicidem až do fáze mléčné zralosti.

Aplikaci doporučujeme především u silně odnožených porostů s předpokladem vysokého výnosu, kde by nemusel dusík z velkých hnojiv zajistit dostatečnou hladinu dusíkatých látek v zrnu.

Řepka ozimá

Pokud ještě plánujete vstup s POR do řepek, doporučujeme aplikovat do perspektivních porostů YaraVita THIOTRAC v dávce 3 l/ha pro podporu vyšší olejnatosti a zdravé rostliny.

Kukuřice

Kukuřice je v aktuální fázi dobré podpořit dodáním fosforu a klíčového zinku ve formě listového hnojiva YaraVita ZEATREL (P, K, Mg, Zn) v dávce 5 l/ha. Fosfor dodá rostlinám potřebnou energii a pomůže jim vytvořit lepší kořenový systém.

Pro zvládání případného abiotického stresu doporučujeme přidat k aplikaci náš nový biostimulant YaraVita MARIS v dávce 1 l/ha.

Cukrovka

V současné době je čas pro dodání druhé dávky YaraVita BRASSITREL PRO v dávce 3 l/ha pro dodání klíčových prvků (Mg, Ca, B, Mn, Mo) které zajistí růst kvalitní listové plochy.

Pro zvládání případného abiotického stresu doporučujeme přidat k aplikaci náš nový biostimulant YaraVita MARIS v dávce 1 l/ha.

Brambory

Do brambor s delší vegetační dobou doporučujeme pro podporu většího nasazení hlíz listové hnojivo YaraVita KOMBIPHOS (P, K, Mg, Mn a Zn) v dávce 5 l/ha v kombinaci s biostimulantem YaraVita MARIS v dávce 1l/ha pro zlepšení příjmu živin a předcházení abiotickému stresu.

U raných brambor s velikostí hlíz od 30 mm doporučujeme aplikovat 5-10 l/ha YaraVita KOMBIPHOS, abychom zajistili rychlý růst do konzumní velikosti.

Sója

Při velikosti porostu cca 15 cm použijte na list YaraVita BRASSITREL PRO (B, Ca, Mg, Mn, Mo a N) v dávce 3 l/ha pro zajištění vyrovnané výživy všemi klíčovými živinami pro založení výkonného porostu, který bude dobře schopen vázat dusík ze vzduchu. Pro zlepšení příjmu živin a předcházení stresu ze sucha zkombinujte s biostimulantem YaraVita MARIS v dávce 1 l/ha.

Chmel

Do chmele aplikujte YaraVita ZEATREL (P, K, Mg, Zn) v dávce 5 l/ha pro dodání pohotového fosforu a eliminaci deficitu zinku.

Práce se suspenzemi YaraVita

Na závěr nám dovolte drobné připomenutí správné manipulace s hnojivy YaraVita. S ohledem na vysoký obsah živin v suspenzích YaraVita (až 700 g/l) a všudypřítomné gravitaci je vhodné kanystry vždy před použitím protřepat (jak můžete vidět v tomto videu). Správnou manipulací si tak usnadníte vyprázdnění kanystru a zabráníte zbytečným ztrátám vynaložených prostředků.

Máte dotaz nebo zájem o naše hnojiva?

Přejít na kontakty

Chcete dostávat tato doporučení emailem?

Stačí se zaregistrovat

Ano, posílejte mi to emailem

Máte dotaz? Zajímají Vás ceny, termíny dodání, jaká hnojiva použít?