ledna 16, 2023

Který dusík pro regenerační hnojení?

Od: Vojtěch Kovařík

Před jarním hnojením je velmi důležité věnovat pozornost formě dusíku, kterou budete rostlinám dodávat v rámci prvního hnojení.

SULFAN - první volba pro regenerační hnojení ozimů

V tomto období používáme 2 druhy minerálních dusíkatých hnojiv podle převažujícího typu dusíku – hnojiva nitrátová na bázi dusičnanu amonného a hnojiva obsahující močovinový dusík.

Z našeho pohledu a dostupných dat je pro nás jasnou volbou ten první typ a konkrétně YaraBela SULFAN 24N + 6,5S + 10CaO.

Dále vám vysvětlíme, proč by měl být i pro vás. Pokud máte radši video, tady je záznam našeho webináře.

Platí, že nitrátový aniont NO3 je v půdě velmi pohyblivý a je rostlinnou přijímán po rozpuštění hnojiva přes kořeny velmi rychle. Amonný kationt dusíku NH4 se váže na jílovitý komplex a kořeny rostliny musí být dostatečně vyvinuté, aby dokázaly přijmout tento N. Jeho příjem je tímto v předjarním období pomalejší.

Močovina je po aplikaci v půdě transformována hydrolýzou na amonný dusík a následně v závislosti na teplotě půdy na nitrátový dusík, což vyžaduje čas (viz tabulka níže) a může způsobit problémy s regenerací porostů.

Za chladného počasí trvá následná přeměna amonného dusíku na nitrátový mnohem déle než obvykle. V případě zamokřených půd a souvisejícího nedostatku kyslíku v půdě trvá přeměna amonného dusíku na nitrátový ještě déle.

Efektivnější dusík díky síře

Aplikací dusíkatých hnojiv s nižším % podílem nitrátové formy byste se za uvedených podmínek měli vyvarovat.

Zvláště pak hnojiv s pomalým uvolňováním dusíku jako jsou močoviny s inhibitory, které přidávají další týden (nebo více) k přeměně dusíku na nitrátovou formu oproti čisté močovině, kde je přeměna dusíku za chladného počasí již tak pomalá.

Pokud máte v letošní sezóně zajištěno více močoviny na úkor ledkových hnojiv než v jiných letech, zvažte ještě s ohledem na dostupná data, zařazení spíše nitrátových hnojiv pro regenerační hnojení s lepší využitelností dodaného dusíku.

Jako optimální dusíkaté hnojivo pro regenerační hnojení se nabízí zmíněný YaraBela SULFAN 24N + 6,5S + 10CaO. Obsahuje výhodný poměr nitrátového/amonného dusíku a síru, která podporuje využití N a zvyšuje výnos a kvalitu produkce.

Rostlinám tak dodáte mimo rychle dostupného nitrátového dusíku a síry také velké množství vodorozpustného vápníku. Jedná se o nejméně okyselující NS hnojivo na trhu.

Pro dosažení optimálního výnosu a kvality jsme přesvědčeni o správnosti použití osvědčených nitrátových hnojiv s nejvyšší efektivitou využití živin rostlinami. 

Tato forma umožňuje reagovat na průběh počasí a stav porostu optimalizací produkční a kvalitativní dávky a také využít variabilní aplikace dusíků podle aplikačních map z nástroje Yara Atfarm

Strategie hnojení využívající nitrátová hnojiva YaraBela SULFAN a YaraBela NITROMAG je právě proto vhodná i pokud chcete získat dotace na variabilní aplikaci dusíku, kdy lze splnit podmínku 65 % dusíku z celkového množství variabilně aplikovaného. Systémy založené na regenerační aplikaci močoviny tuto podmínku zpravidla nesplňují, protože se s ohledem na pomalejší působení aplikuje v regenerační dávce víc jak 35 % z celkové dávky dusíku.

Nyní je nejvhodnější doba pro objednání YaraBela SULFAN u vašich dodavatelů.

S případnými dotazy se obracejte na regionální zástupce Yary.

Kontakty na zástupce Yara

Aktuální nabídka NP a NPK hnojiv YaraMila

MAIS NP 19-17 + 6S + 4MgO + Zn + B

6,5 % nitrátového N a 12,2 % P2O5 ve vodorozpustné formě. Především pro hnojení kukuřic pod patu, kde se uplatňuje organické hnojení statkovými hnojivy nebo digestáty.

NP 26-14 + 2S

11 % nitrátového N a 10,1 % P2O5 ve vodorozpustné formě. Pro porosty řepky ozimé na půdách s vysokou zásobeností K2O nebo na pozemky, kde byl použit digestát nebo cukrovarnické výpalky.

NPK 8-20-28 + 2MgO + 3,4S + B + Zn

1 % nitrátového N a 18,5 % P2O5 ve vodorozpustné formě. Vhodné pro podzimní hnojení řepky na půdách s nízkou nebo střední zásobou P a K.

NPK 10-13-25 + 2MgO + 3,4S + B

2,8 % nitrátového N a 10,8 % P2O5 ve vodorozpustné formě. Vhodné pro použití především do ozimých obilovin.

NPK 10-24-24 + 2Mg + 2S + B, Fe, Mn a Zn

1,2 % nitrátového N a 21,8 % P2O5 ve vodorozpustné formě. K základnímu hnojení ozimů na podzim a to zejména řepky, a také k základnímu hnojení jařin.

NPK 12-24-12 + 2MgO + 3S

3,1 % nitrátového N a 18,4 % P2O5 ve vodorozpustné formě. Vhodné pro ozimé plodiny seté na pozemcích s dobrou zásobeností K2O.

NPK 20-7-10 + 3MgO + 4S

7,8 % nitrátového N a 5,2 % P2O5 ve vodorozpustné formě. Vhodné k regeneračnímu hnojení ozimů na jaře základnímu hnojení jařin, kde je požadavek na mírné dohnojení fosforem a draslíkem.

Všechna naše YaraMila NPK hnojiva obsahují na rozdíl od většiny NPK hnojiv také rychlý nitrátový dusík, ostatní NPK mají zpravidla jen amoniakální dusík.

Fosfáty použité k výrobě našich hnojiv YaraMila jsou z poloostrova Kola, jsou velice čisté bez přítomnosti nežádoucích látek a hnojiva takto vyrobená, i když jsou na trh uváděna jako HNOJIVA ES/CE, splňují limity těžkých kovů dle českého zákona 299/2021 Sb.

Naše hnojiva YaraMila NPK obsahují také důležitý hořčík (Mg) a síru (S) – vyjádřeno jak S nikoliv jako SO3 (Sx2,5 = SO3).

 

Máte dotaz nebo zájem o naše hnojiva?

Přejít na kontakty

Chcete dostávat tato doporučení emailem?

Stačí se zaregistrovat

Ano, posílejte mi to emailem

Máte dotaz? Zajímají Vás ceny, termíny dodání, jaká hnojiva použít?