listopadu 22, 2018

Yara Crop Nutrition: Ověřený komplexní plán výživy pro řepku - výsledky SPZO TEMP

Od: Pavel Janík

V sezonách 16/17 a 17/18 zorganizoval Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) technologické pokusy, ve kterých se vzájemně porovnávala výkonnost jednotlivých pěstebních technologií, které jsou dostupné od firem na českém trhu. Technologie výživy rostlin Yara Crop Nutrition v obou ročnících dosáhla nejvyššího výnosu v součtu obou lokalit.

V sezoně 16/17 a 17/18 zorganizoval Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) technologické pokusy, ve kterých se vzájemně porovnávala výkonnost jednotlivých pěstebních technologií, které jsou dostupné na českém trhu. Pokusy proběhly na dvou lokalitách Staňkov a Kujavy. Celkem se do těchto pokusů přihlásilo 16 (14 v sezoně 17/18) dodavatelů přípravků na ochranu rostlin a výživy, kteří zadali celkem 20 (17 v sezoně 17/18) variant programů výživy a ochrany řepky.

V sezoně 16/17 byly variabilní vstupy fungicidní ochrana, morforegulace a výživa, ostatní vstupy byly paušální. V sezoně 17/18 se k variabilním vstupům přidala ještě herbicidní ochrana.

Společnost Yara se zaměřila především na osvědčený program výživy řepky YaraCrop Nutrition s využitím aplikace ImageIT pro stanovení celkové jarní dávky dusíku podle stavu porostu na podzim a na jaře. Komplexní metodika Yara Crop Nutrition plán pro výživu řepky zahrnuje produkty z řad YaraMila pro základní hnojení NPK,  YaraVera a YaraBela pro přihnojení dusíkem během vegetace a listová hnojiva YaraVita.

Pořadí technologií firem podle součtu výnosů za obě lokality TEMP 2016/17

Naše technologie výživy řepky klade důraz na vyrovnanou výživu všemi živinami a je postavena na využití YaraBela SULFAN (24N + 4S), který v dávce 5q (1,5 q/ha + 3,5 q/ha) kryje významnou část dusíku a síry potřebné k dosažení výnosů na úrovni nad 40 q/ha. Polovina dusíku je v nitrátové formě, u které lze snáze předvídat, kdy bude dusík k dispozici rostlině a lze tak reagovat na vývoj počasí a stav porostu.

Ideální poměr N + S nevede k nadbytečnému množství síry v celkové technologii (ideálně 40 kg/ha v průmyslových hnojivech). Při použití ostatních dusíkatých hnojiv se sírou jsou často dávky síry neefektivně vyšší a to je spojeno s nežádoucím okyselováním půdy.

V případě záporné bilance fosforu v osevním postupu nebo nevyhovujícímu pH doporučujeme první část regenerační dávky dusíku místo YaraBela SULFAN provést specializovaným hmojivem YaraMila RAPS, které v kořenové zóně těsně pod povrchem zvýší koncentraci fosforu dostupného pro řepku.

Pořadí technologií  firem podle součtu výnosů za obě lokality TEMP 2017/18*

V obou ročnících pokusů TEMP prokázala technologie výživy Yara Crop Nurition pro řepku schopnost dosáhnout vyrovnaných vysokých výnosů v různých podmínkách. Mezi srovnávanými technologiemi jsou součty dosažených výnosů za obě lokality nejvyšší.

Při úpravě metodiky s ohledem na stav porostu lze i ve ztížených podmínkách (výskyt plasmodiophory v Kujavách 2018) dosáhnout dobrého výnosu. Uvedených výsledků bylo dosaženo při celkové dávce dusíku 222 kg N a 46 kg S. V ostatních variantách se objevovaly i vyšší dávky dusíku a síry, ale ani tyto vyšší dávky dusíku a síry nevedou nutně k vyššímu výnosu.

Tento program výživy je optimalizován s ohledem na maximální využití živin plodinou, efektivitu vynaložených nákladů na hnojení a minimalizaci dopadů na životní prostředí přechodem od paušálních dávek dusíku k individuálnímu přístupu k jednotlivým porostům s použiitím aplikace Yara ImageIT.

Podrobné výsledky pokusů najdete přímo na stránkách SPZO.

Yara Crop Nutrition: hnojiva pro řepku

Podzim

YaraMila NPK 7-20-28 + 2MgO + 3S 200 kg/ha základní hnojení
YaraVita BORTRAC 1 l/ha
YaraVita BORTRAC 1,5 l/ha
YaraVera UREAS 80 kg/ha

Jaro

YaraBela SULFAN 24N 6S 150 kg/ha
YaraBela SULFAN 24N 6S 350 kg/ha
YaraVita BRASSITREL PRO 3 l/ha
YaraBela NITROMAG 200 kg/ha
YaraVita BORTRAC 1 l/ha
YaraVita THIOTRAC 3 l/ha

Máte dotaz? Zajímají Vás ceny, termíny dodání, jaká hnojiva použít?