listopadu 22, 2018

Aktuální nabídka NPK a ledkových hnojiv pro jaro

Od: Yara Agri

Aktuální nabídka NPK hnojiv YaraMila a ledkových hnojiv YaraBela pro jaro 2019, která můžete v současné době poptávat u Vašich dodavatelů, tak abyste je včas měli k dispozici před zahájením jarních prací.

Všechna naše NP a NPK hnojiva obsahují na rozdíl od většiny NPK hnojiv také rychlý nitrátový dusík, ostatní NPK mají zpravidla jen amoniakální dusík.

Fosfáty použité k výrobě našich hnojiv YaraMila jsou z poloostrova Kola, jsou velice čisté bez přítomnosti nežádoucích látek a hnojiva takto vyrobená, i když jsou na trh uváděna jako HNOJIVA ES, splňují limity těžkých kovů dle českého zákona 156/1998 Sb. Naše hnojiva YaraMila NPK obsahují také důležitý hořčík (Mg) a síru (S) – vyjádřeno jak S nikoliv jako SO3 (Sx2,5 = SO3).

YaraBela NITROMAG 27N + 4MgO (dříve EXTRAN)
Granulovaný ledek s dolomitickým vápencem a hořčíkem. Původ Yara Rostock, Německo

YaraBela SULFAN 24N + 6S
Granulovaný ledek se sírou. Původ Yara Rostock, Německo.

YaraMila NP 26-14 + 2S
(11 % nitrátového N a 10,1 % P2O5 ve vodorozpustné formě). Pro porosty řepky ozimé na půdách s vysokou zásobeností K2O nebo na pozemky, kde byl použit digestát nebo cukrovarnické výpalky.

YaraMila MAIS NP 19-17 + 6S + 4MgO +Zn +B
(6,5 % nitrátového N a 12,2 % P2O5 ve vodorozpustné formě). Především pro hnojení kukuřic pod patu, kde se uplatňuje organické hnojení statkovými hnojivy nebo digestáty.

YaraMila RAPS NPK 16-8-16 + 5S +B 
(6,2 % nitrátového N a 4,8 % P2O5 ve vodorozpustné formě). Pro jarní hnojení řepek a ostaních olejnin. Alternativa k hnojivům 3x15/3x16, která lépe zohledňuje normativy odběru živin rostlinami.YaraMila NPK 20 7 10 + 2 MgO + 4S

YaraMila NPK 20-7-10 + 2MgO + 4S
(7,8 % nitrátového N a 5,2 % P2O5 ve vodorozpustné formě). Vhodné k regeneračnímu hnojení ozimů na jaře a základnímu hnojení jařin, kde je požadavek na mírné dohnojení fosforem a draslíkem.

YaraMila NPK 7-20-28 + 2MgO + 3S +B +Fe +Mn +Zn
(0,9 % nitrátového N a 18 % P2O5 ve vodorozpustné formě). Vhodné pro podzimní hnojení řepky na půdách s nízkou nebo střední zásobou P a K.

YaraMila NPK 16-16-16
(6,7 % nitrátového N a 11, 5 % P2O5 ve vodorozpustné formě).

Co od NP a NPK hnojiv Yara můžete očekávat?

  1. Garantovaná kvalita: hnojiva se vyrábí v našich severských závodech.
  2. Obsah vodorozpustného fosforu pro okamžitý příjem plodinami je důležitý kvalitativní ukazatel. Zároveň je část fosforu v déle přístupné formě rozpustné v neutrálním citranu amonném pro půdy s nižším pH (P-extend).
  3. U hnojiv s vyšším obsahem dusíku je důležitý obsah nitrátového N pro rychlejší příjem N rostlinami (lepší účinek za sucha).
  4. Použití fosfátů z vlastních ložisek na poloostrově Kola je garancí splnění limitů obsahů těžkých kovů s výraznou rezervou.
  5. Hnojiva mají vyrovnanou granulometrii garantující rovnoměrné rozmetání až na 36 m a jsou velmi vhodná i pro setí pod patu.

Máte dotaz? Zajímají Vás ceny, termíny dodání, jaká hnojiva použít?