května 26, 2020

Aktuální doporučení k výživě rostlin #2 (Květen 2020)

Od: Sabina Truparová

Přinášíme Vám aktuální agrotechnická doporučení k hnojení polních plodin platná pro konec května 2020.

Dále ještě naleznete:

  1. Doporučení pro ječmen
  2. Doporučení pro kukuřici
  3. Dopooručení pro mák
  4. Doporučení pro cukrovku
  5. Nabídku hnojiv Yara pro podzim 2020

Pšenice ozimá

Po dlouho očekávaných srážkách se zlepšil stav většiny pšenic a zvýšilo se čerpání dusíku z předcházejícího hnojení. Většina pšenic je ve fázi metání a to s sebou přináší zvýšenou potřebu čerpání dusíku a síry pro tvorbu klasu, jeho plnění zrnem a dosažení požadované kvality.

Proto posledním doporučeným zásahem na list u pšenic je aplikace YaraVita THIOTRAC (200g N, 300g S/l) v dávce 3- 5 l/ha podle úrovně dosavadního hnojení dusíkem a očekávaného výnosu. Tento zásah je nejlepší dělat po odkvětu s posledním fungicidem/insekticidem až do fáze mléčné zralosti.

Aplikaci doporučujeme především tam, kde porosty vypadají tak, že by nemusel dusík z velkých hnojiv zajistit dostatečnou hladinu dusíkatých látek v zrnu.

 

U intenzivně pěstovaných pšenic doporučujeme zároveň přidat 0,3 l/ha YaraVita ZINTRAC a 0,2 l/ha YaraVita COPTRAC. Touto aplikací ochráníme praporcový list před UV zářením a zajistíme správnou funkci fyziologických procesů (zinek) a podpoříme využití aplikovaného dusíku (měď).

Ječmen jarní

Na praporcový list doporučujeme aplikovat YaraVita ZINTRAC + YaraVita BORTRAC 0,2 l/ha ve 150 až 200 l vody. Ve výše položených oblastech a tam kde je ječmen teprve ve fázi sloupkování, lze pro udržení aktivní listové plochy aplikovat YaraTera MAGNITRA v dávce 3-5 l/ha na list.

Kukuřice

Pro podporu tvorby kořenového systému a dodání klíčového zinku aplikujte YaraVita ZEATREL v dávce 3-5 l/ha. Významným mikroprvkem pro kukuřici je také bór, proto doporučujeme v této fázi aplikovat rovněž YaraVita BORTRAC v dávce 1 l/ha. Nejlépe aplikovat ve fázi od 4 do 8 listů.

Mák

U porostů s 6-8 listy a fázi dlouživého růstu doporučujeme aplikovat YaraVita BRASSITREL v dávce 3l/ha pro dodání klíčového bóru a hořčíku. Po této aplikaci při dalším vstupu aplikujte 0,3-0,5 l/ha YaraVita ZINTRAC.

Pozor, tyto aplikace nedoporučujeme spojovat dohromady - společně se BRASSITREL + ZINTRAC mohou srážet v závislosti na použité vodě!

Cukrovka

Pro další dodání hořčíku, bóru, manganu, síry a sodíku aplikujte první respektive druhou dávku 3 kg/ha YaraVita BETATREL DF, lze spojit s insekticidy.

Nabídka hnojiv pro podzim 2020

Chcete dostávat tato doporučení emailem?

Stačí se zaregistrovat

Ano, posílejte mi to emailem

Máte dotaz? Zajímají Vás ceny, termíny dodání, jaká hnojiva použít?