března 19, 2019

Aktuální doporučení k hnojení pšenice a řepky - Březen 2019

Od: Tomáš Sláma

Přinášíme Vám aktuální agrotechnická doporučení k hnojení pšenice a řepky pro následující vegetační období druhé poloviny března a začátku dubna.

Řepka ozimá

Řepky jsou v současné době pohnojené dvěma dávkami YaraBela SULFAN (1,5 q/ha + 3,5 q/ha), příp. v kombinaci s YaraMila RAPS 16-8-16.

Pokud řešíte nedostatek fosforu v půdě, omezené hnojení fosforem před setím nebo problematický porost, aplikujte jako pohotovou energii na list 3 l/ha YaraVita KOMBIPHOS (440g P2O5, 75g K2O, 67g CaO, 10g Mn a 5g Zn/litr). Lze k němu přidat 1 l/ha YaraVita BORTRAC (150g B/litr) pro dodání důležitého bóru, který zpěvňuje pletiva a zajistí dostatečný růst a vývoj šešulí.

Pokud je již listová růžice plně zregenerovaná aplikujte 3 l/ha YaraVita BRASSITREL PRO (125g CaO, 118g MgO, 60g B, 70g Mn, 4g Mo a 69g N/litr). Tuto aplikaci je nejlépe stihnout do začátku dlouživého růstu. Vápník zlepší zdravotní stav rostlin, hořčík zajistí dostatečnou funkční listovou plochu, bór zpevní pletiva a zajistí správný růst a vývoj generativních orgánů, mangan podpoří zdravé kořeny a molybden zlepší příjem a zpravování dusíku.

Obě aplikace lze spojit s insekticidy nebo fungicidy.

Pšenice ozimá

Podobně jako u řepky v případě problémů s fosforem a potřeby podpořit porost doporučujeme aplikovat 3 l/ha listového hnojiva YaraVita KOMBIPHOS.

U pozdě setých pšenic na podporu odnožování aplikujte YaraVita MANTRAC (500g Mn/litr) v dávce 0,3 – 0,5 l/ha s morforegulátorem nebo ve zvýšené dávce 0,6 – 1,0 l/ha, pokud chcete podpořit odnožování jen maganem bez použití morforegulátoru.

U pšenic na konci odnožování, nejlépe do začátku sloupkování aplikujte na list YaraVita GRAMITREL v dávce 2 l/ha (64g N, 250g MgO, 50g Cu, 150g Mn a 80g Zn/litr). Vysoký obsah hořčíku zajistí funkční listovou plochu s dostatkem chlorofylu, mangan podpoří tvorbu a růst odnoží, měď prodlouží klas a zinek zajistí dostatečnou produkci růstových hormonů.

Máte dotaz? Zajímají Vás ceny, termíny dodání, jaká hnojiva použít?