března 04, 2020

Aktuální doporučení k hnojení pšenice a řepky - Březen 2020

Od: Tomáš Sláma

Přinášíme Vám aktuální agrotechnická doporučení k hnojení pšenice a řepky pro následující vegetační období druhé poloviny března a začátku dubna 2020.

Řepka ozimá

Řepky jsou v současné době pohnojené jednou nebo dvěma dávkami dusíku, nejlépe v ledkové formě YaraBela SULFAN, případně v kombinaci s YaraMila RAPS 16-8-16 pro lepší start a celkovou regeneraci.

Pokud řešíte nedostatek fosforu v půdě, omezené hnojení fosforem před setím nebo problematický porost, zvažte aplikaci listového hnojiva YaraVita KOMBIPHOS (440g P2O5, 75g K2O, 67g CaO, 10g Mn a 5g Zn/litr) v dávce 3 l/ha. Lze k němu přidat 1 l/ha YaraVita BORTRAC (150g B/litr) pro dodání důležitého bóru, který zpěvňuje pletiva a zajistí dostatečný růst a vývoj šešulí. Kombinace YaraVita KOMBIPHOS v tankmixu s instekticidy navíc zlepší jejich účinnost.

Až bude listová růžice plně zregenerovaná aplikujte YaraVita BRASSITREL PRO (125g CaO, 118g MgO, 60g B, 70g Mn, 4g Mo a 69g N/litr). Tuto aplikaci je nejlépe stihnout do začátku dlouživého růstu. Vápník zlepší zdravotní stav rostlin, hořčík zajistí dostatečnou funkční listovou plochu, bór zpevní pletiva a zajistí správný růst a vývoj generativních orgánů, mangan podpoří zdravé kořeny a molybden zlepší příjem a zpracování dusíku.

Obě aplikace lze spojit s insekticidy nebo fungicidy.

Pšenice ozimá

Pšenici ozimou doporučujeme také přihnojit první dávkou dusíku, pokud jste tak již neučinili. Méně odnožené pšenice vyšší dávkou cca 2 q/ha, dobře odnožené spíše menší dávkou 1,5 q/ha.

Podobně jako u řepky v případě problémů s fosforem a potřeby podpořit růst nebo regeneraci porostu, doporučujeme aplikovat 3 l/ha listového hnojiva YaraVita KOMBIPHOS.

U pozdě setých pšenic na podporu odnožování můžete aplikovat navíc YaraVita MANTRAC (500g Mn/litr) v dávce 0,3 – 0,5 l/ha s morforegulátorem nebo ve zvýšené dávce 0,6 – 1,0 l/ha, pokud chcete podpořit odnožování jen maganem bez použití morforegulátoru.

U pšenic na konci odnožování až do začátku sloupkování později aplikujte na list YaraVita GRAMITREL v dávce 2 l/ha (64g N, 250g MgO, 50g Cu, 150g Mn a 80g Zn/litr). Vysoký obsah hořčíku zajistí funkční listovou plochu s dostatkem chlorofylu, mangan podpoří tvorbu a růst odnoží, měď prodlouží klas a zinek zajistí dostatečnou produkci růstových hormonů.

Aktuální nabídka hnojiva Yara pro jaro 2020

Chcete dostávat tato doporučení emailem?

Stačí se zaregistrovat

Ano, posílejte mi to emailem

Máte dotaz? Zajímají Vás ceny, termíny dodání, jaká hnojiva použít?