června 09, 2021

Aktuální doporučení k výživě - červen 2021

Od: Vojtěch Kovařík

Doporučení k výživě rostlin v aktuální fázi sezony.

V tomto článku najdete:

  1. Doporučení pro pšenici ozimou
  2. Doporučení pro řepku ozimou
  3. Doporučení pro ječmen jarní
  4. Doporučení pro kukuřici
  5. Doporučení pro brambory
  6. Doporučení pro cukrovou řepu
  7. Doporučení pro mák
  8. Šetřete náklady - správnou manipulací se suspenzemi YaraVita

Pšenice ozimá - pojistěte si kvalitu sklizně

Většina pšenic je ve fázi metání a to s sebou přináší zvýšenou potřebu čerpání dusíku a síry pro tvorbu klasu, jeho plnění zrnem a dosažení požadované kvality.

Proto posledním doporučeným zásahem na list u pšenic je aplikace YaraVita THIOTRAC (200g N, 300g S/l) v dávce 3- 5 l/ha podle úrovně dosavadního hnojení dusíkem a očekávaného výnosu. Tento zásah je nejlepší dělat po odkvětu s posledním fungicidem až do fáze mléčné zralosti.

Aplikaci doporučujeme především u silně odnožených porostů s předpokladem vysokého výnosu, kde by nemusel dusík z velkých hnojiv zajistit dostatečnou hladinu dusíkatých látek v zrnu.

U intenzivně pěstovaných pšenic doporučujeme zároveň přidat 0,3 l/ha YaraVita ZINTRAC a 0,2 l/ha YaraVita COPTRAC. Touto aplikací ochráníme praporcový list před UV zářením a zajistíme správnou funkci fyziologických procesů (zinek) a podpoříme využití aplikovaného dusíku (měď).

Řepka ozimá

Řepka rychle odkvétá. Pro vyšší olejnatost a posílení zdravotního stavu aplikujte po odkvětu na šešule YaraVita THIOTRAC v dávce 3 l/ha. Lze míchat s POR.

Ječmen jarní

Na praporcový list doporučujeme aplikovat YaraVita ZINTRAC v dávce 0,2 až 0,4 l/ha + YaraVita BORTRAC v dávce 0,2 l/ha ve 200 l vody.

Ve výše položených oblastech a tam, kde je ječmen teprve ve fázi sloupkování lze pro udržení aktivní listové plochy aplikovat YaraTera MAGNITRA v dávce 3-5 l/ha na list.

Kukuřice

Kukuřice mají po předchozím studeném a vlhkém období zpoždění ve svém růstu a vývoji a proto je dobré je podpořit dodáním fosforu a klíčového zinku ve formě listového hnojiva YaraVita ZEATREL v dávce 5 l/ha nejlépe ve fázi 6 až 8 listů. Fosfor dodá rostlinám potřebnou energii a pomůže jim vytvořit lepší kořenový systém.

Významným mikroprvkem vedle zinku je pro kukuřici také bór, proto doporučujeme v této fázi aplikovat rovněž YaraVita BORTRAC v dávce 1 l/ha.

V kombinaci s YaraVita ZEATREL doporučujeme aplikovat proti abiotickému stresu náš nový biostimulant YaraVita MARIS v dávce 1 l/ha. Obsahuje vysoce koncentrované polysacharidy, mannitol, který je zdrojem energie a působí proti extrémnímu osmotickému stresu, algináty pro stimulaci růstu a příjmu živin, antioxidanty ze skupiny florotaninů, aminokyseliny a bílkoviny, které podporují metabolismus a zvyšují toleranci k abiotickému stresu a draslík pro zvýšení kvalitativních parametrů.

Brambory

U raných brambor později sázených aplikujte na list YaraVita KOMBIPHOS v dávce 5 l/ha při velikosti hlíz 15 až 20 mm. Lze spojit s fungicidní ochranou.

Cukrová řepa

Pro další dodání Mg, B, Mn a S aplikujte první respektive druhou dávku YaraVita BRASSITREL PRO v dávce 3 l/ha, lze spojit s insekticidy.

Pro lepší zvládání abiotického stresu přidejte rostlinný biostimulant YaraVita MARIS v dávce 1 l/ha.

Tuto kombinaci lze bezproblémově provádět spolu s herbicidy včetně CONVISO technologie, nicméně platí, že pro maximální využití dodaných živin rostlinami cukrovky je lepší aplikovat výživu odděleně.

Mák

U porostů s 6 až 8 listy ve fázi dlouživého růstu doporučujeme aplikovat YaraVita BRASSITREL PRO v dávce 3l/ha pro dodání klíčového bóru a hořčíku. Po této aplikaci při dalším vstupu aplikujte 0,3 až 0,5 l/ha YaraVita ZINTRAC.

! Pozor, ! tyto aplikace nedoporučujeme spojovat dohromady - společně se BRASSITREL + ZINTRAC mohou srážet v závislosti na použité vodě.

Pro úspěšné překonávání abiotického stresu použijte do máku v kombinaci s BRASSITRELEM PRO opět náš nový biostimulant YaraVita MARIS

Práce se suspenzemi YaraVita

Na závěr nám dovolte drobné připomenutí správné manipulace s hnojivy YaraVita. S ohledem na vysoký obsah živin v suspenzích YaraVita (až 700 g/l) a všudypřítomné gravitaci je vhodné kanystry vždy před použitím protřepat (jak můžete vidět v tomto videu). Správnou manipulací si tak usnadníte vyprázdnění kanystru a zabráníte zbytečným ztrátám vynaložených prostředků.

Máte dotaz nebo zájem o naše hnojiva?

Přejít na kontakty

Chcete dostávat tato doporučení emailem?

Stačí se zaregistrovat

Ano, posílejte mi to emailem

Máte dotaz? Zajímají Vás ceny, termíny dodání, jaká hnojiva použít?