března 12, 2024

Aktuální doporučení k výživě - březen 2024

Od: Tomáš Sláma

Předpověď počasí i nadále slibuje teplotně nadprůměrné až průměrné teploty v následujících týdnech. Komplikací mohou být ranní mrazy a s nimi související stresové podmínky, kdy většina porostů je po teplém únoru vývojově nezvykle dále. Půdní vláhové poměry jsou na většině míst dobré. Předpověď ČHMI slibuje následující období jako vláhově průměrné až slabě podprůměrné.

Podle rozborů minerálního dusíku v půdě je jeho množství po zimě ve vrstvě 0-30 cm nižší než obvyklé, v lepším případě se posunul hlouběji do půdního profilu. Proto jak u ozimů v této fázi, tak pod jařiny v základním hnojení počítejte s vyšší dávkou dusíku. V pozdějších fázích vegetace doporučujeme sledovat výživný stav dusíku Yara N-Testerem nebo listovými rozbory.

Řepka ozimá

U řepky ozimé jsou pohnojené všechny plochy regenerační dávkou dusíku a v teplejších oblastech některé plochy už i 1. produkční dávkou. 

Pro další dávky dusíku nutného pro období dlouživého růstu řepky (z hlediska výživy řepky kritického období) doporučujeme hnojiva obsahující nitrátovou formu dusíku s rychlou odezvou na hnojení a nízkými ztrátami oproti hnojivům obsahující pomaleji působící amidický N (DAM, močovina). 

Z našeho sortimentu je vhodným typem hnojiva YaraBela SULFAN (24N + 6,5S + 10 CaO) s 50% podílem rychlého a dobře přijímaného nitrátového N v dávce 2-2,5 q/ha. Tím zajistíte lepší využití aplikovaného dusíku a také vyšší návratnost vynaložených finančních prostředků. 

Do dobře prospívajících porostů, které se chystají k dlouživému růstu doporučujeme aplikovat listové hnojivo s klíčovými mikroprvky YaraVita BRASSITREL PRO (B, Mg, Ca, Mn, Mo a N) v dávce 3 l/ha v kombinaci s 1 l/ha biostimulantu YaraVita MARIS. Dodané živiny zajistí optimální vývoj porostů řepky a biostimulant ještě podpoří jejich využití a zmírní případný abiotický stres. Lze míchat s POR. 

Do horších porostů s dostatečnou listovou plochou doporučujeme aplikovat listové hnojivo YaraVita KOMBIPHOS s vysokým obsahem fosforu (440g/l) jako pohotovou energii pro zdárný růst a vývoj. Díky nízkému pH (3) dokáže toto hnojivo v kombinací s insekticidy snížit žádoucím způsobem pH tankmixu, což může zlepšit fungování některých přípravků. Ideálních výsledků dosáhnete v kombinaci s 1 l/ha biostimulantu YaraVita LEOTRAC, který podpoří vývoj kořenového systému.

Mapy pro variabilní aplikaci dusíku zdarma

Využijte bezplatného přístupu do naší aplikace Yara Atfarm a vygenerujte si pro svá pole pšenice nebo řepky mapy pro variabilní aplikaci N, které snadno nahrajete do svého rozmetadla.

atfarm

Pšenice ozimá

Do horších a pozdě setých porostů doporučujeme po zvýšení denních teplot co nejrychlejší listovou aplikaci fosforu jako pohotové energie ve formě YaraVita KOMBIPHOS v dávce 3 l/ha společně s 1l/ha biostimulantu YaraVita LEOTRAC, který podpoří vývoj kořenového systému. Lze míchat s POR. 

Tento zásah doporučujeme i tam, kde kvůli podmáčení nebylo možné do porostů ještě vstoupit, například v některých oblastech východních Čech. 

S oteplením se dá předpokládat rychlý růst porostů a proto doporučujeme v období sloupkování podobně jako u řepky upřednostnit hnojiva s nitrátovou formou N, třeba již zmiňovaný YaraBela SULFAN (24N + 6,5S + 10 CaO)

U nejranějších odrůd již také doporučujeme na začátku sloupkování aplikovat listové hnojivo s klíčovými mikroprvky YaraVita GRAMITREL (Mg, Mn, Cu, Zn a N) v dávce 2 l/ha společně s 1l/ha biostimulantu YaraVita MARIS a pro lepší využití dodaných živin a zmírnění případého abiotického stresu.

Ječmen jarní a další jařiny (mák, slunečnice)

V některých oblastech je zaseto, jinde začalo nebo se chystá setí jařin. Pro zdárný počáteční růst a vývoj doporučujeme provést základní hnojení NP nebo NPK hnojivy před setím nebo ještě lépe pod patu pro lepší využití dodaných živin. Z našeho sortimentu doporučujeme k tomuto účelu hnojivo YaraMila NP 26-14 +2S +4CaO v dávce 1,5-2 q/ha. 

Kukuřice

Do připravovaných porostů kukuřice použijte granulované NP hnojivo YaraMila MAIS 19-17 +6S +4MgO +B +Zn. Dávkování 1,5-2 q/ha.

Cenově výhodné funkční balíčky YaraVita

Zvyšte efektivitu dodaných živin a ušetřete společnou aplikací listových hnojiv a biostimulantů YaraVita extra 5 %.

Také v letošní sezoně jsme pro vás připravili funkční balíčky listových hnojiv a biostimulantů s cenovým zvýhodnění při společném nákupu. 

Nad rámec zajímavého meziročního snížení cen listových hnojiv YaraVita, tak můžete získat ještě dodatečnou slevu 5 %.

Více informací o balíčcích YaraVita

Máte dotaz nebo zájem o naše hnojiva?

Přejít na kontakty

Chcete dostávat tato doporučení emailem?

Stačí se zaregistrovat

Ano, posílejte mi to emailem

Máte dotaz? Zajímají Vás ceny, termíny dodání, jaká hnojiva použít?