8 lis

Webinář: Jak ovlivní chystané emisní stropy používání dusíkatých hnojiv?

Tento bezplatný webinář se bude věnovat uvedené problematice a konkrétním opatřením, která se připravují v ČR, Podařilo se nám do něj zajistit i účast zástupce MZe ČR. Registrační formulář naleznete níže.

I když nejsou nejvýznamnějším zdrojem emisí amoniaku, nevhodné druhy hnojiv mají negativní dopad na biodiverzitu a ekosystém. Ne všechna minerální hnojiva však emitují stejné množství amoniaku. Rozdíl může být podstatný.

Evropská směrnice o emisních stropech s sebou přináší omezení používání některých druhů hnojiv, aby jednotlivé státy byly schopny dosáhnout stanovených národních stropů pro roky 2020 a 2030.

Konkrétní kroky jak jich dosáhnout závisí na opatřeních jednotlivých států. V Německu například dochází od 2/2020 k omezení způsobu využívání močoviny a podobná úprava se připravuje také v ČR.

V souvislosti s chystaným webinářem  probíhá aktuálně průzkum o praxi využívání dusíkatých hnojiv v českém zemědělství, kterého se můžete také zúčastnit a vyhrát 1 ze 3 Yara nožů na big bagy.

Webinář již proběhl. Jeho záznam můžete zhlédnout na našem Youtube kanálu.

Online
Adresa:

Záznam webináře najdete na našem Youtube kanálu - viz odkaz na konci stránky.

Datum: pátek 8. listopadu 2019
Čas: 09:00 - 10:00
(UTC +01)