Skladování průmyslových hnojiv


Pro zajištění bezpečnosti na pracovišti jsou vždy důležité správné postupy pro skladování a evidenci. Pokud je to proveditelné, měla by být hnojiva skladována v uzavřeném a bezpečném skladovacím prostoru, kde je produkt chráněn před povětrnostními vlivy (slunce, déšť atd.) a kde je omezeno nebezpečí krádeže. Ideální skladovací podmínky jsou:Sklad hnojiv

 • Uzavřená budova schopná chránit produkt před povětrnostními vlivy a zejména před přímým sluncem.
 • Čisté prostředí bez prachu a nečistot.
 • Teplota mezi 5 a 30 °C (některé typy hnojiv jsou citlivé na vysoké teploty).
 • Chraňte hnojivo před vlhkostí, která může způsobit tvorbu hrudek a prachu a může také ovlivnit způsobilost pro aplikaci.
 • Vybavení paletovými regály odstraňuje nutnost dvojitého stohování.
 • Správné řízení zásob prováděné např. metodou First In, First Out (FIFO)

Vnitřní skladování

 1. Sklad by měl být pokud možno samostatný a postavený z nehořlavého materiálu (např. beton, cihly, ocel).
 2. Všechny budovy by měly být vybaveny odpovídajícím odvětráváním pro odstraňování horka nebo výparů při požáru nebo rozkladu.
 3. Podlaha by měla mít rovný, suchý a hladký povrch bez výmolů.
 4. Nevytvářejte nadměrně vysoké stohy hnojiv. Vysoké stohy pytlovaného hnojiva mohou být nestabilní, což může vést k jejich sesutí.
 5. Při omezení velikosti stohů pytlů hnojiv se řiďte případnými národními předpisy.
 6. Matice mísítelnosti hnojiv
 7. Skladujte minimálně 1 metr od okapů a trámů budovy, a v případě pytlů s hnojivem i od stěn.
 8. Pokud stohujete na paletách, musí být tyto umístěny na pevném suchém povrchu.
 9. Neskladujte sypké materiály, které jsou nekompatibilní, blízko sebe, např. močovinu v blízkosti hnojiva na bázi dusičnanu amonného; dbejte na řádné oddělení těchto hnojiv. Nikdy nemíchejte hnojiva bez rozdělení materiálu. Dbejte na oddělení vápna a hnojiva. (Viz tabulka kompatibility a fyzické vlastnosti hnojiv)
 10. V krytém skladu na rovném povrchu můžete zvýšit na tři vaky na výšku.
 11. Umisťujte hnojivo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Dbejte, aby vzdálenost mezi jednotlivými materiály byla nejméně 5 metrů. Většina dusíkatých hnojiv obsahuje nitráty, které se při zahřátí rozkládají, a již při 150 °C se vyvíjí toxické oxidy dusíku. Některé produkty mohou rovněž vyvíjet oxidy uhlíku (CO, CO2) nebo oxidy síry.

Vnitřní skladování hnojiv

Venkovní skladování

 1. Skladujte na vyvýšeném rovném, dobře odvodněném, suchém a hladkém povrchu.
 2. Pod pytli použijte paletu, aby se zabránilo přímému kontaktu se zemí a vodou (např. při silném dešti). Používejte pouze palety s nepoškozeným povrchem a bez případných třísek nebo hřebíků.
 3. Stohy palet by se neměly naklánět; v takovém případě je ihned přerovnejte.
 4. V zájmu zachování kvality produktů, umístěte na stoh před jejich zaplachtováním vrstvu prázdných palet, aby se zabránilo poškození produktu působením tepla (dle pokynů výrobce/dodavatele).
 5. Kde nejsou k dispozici paletové regály, lze určité kombinace palet stohovat dvojitě.
 6. Stohy je třeba zakrýt plachtou, aby se zabránilo znečištění pytlů, a plachty by měly být připevněny ke spodní vrstvě stohů, aby se zabránilo případnému poškození třením a odíráním.
 7. Při zakrývání a odkrývání stohů dbejte maximální opatrnosti, tyto činnosti by se pokud možno měly provádět za dobrých povětrnostních podmínek.
 8. Před odvázáním plachet ověřte stabilitu stohu. Plachty mohou být pokryty řasou. Mohou tak být kluzké a potenciálně nebezpečné.
 9. Za chladného počasí mohou být stohy zakryté plachtou pokryty ledem. Ten je často těžký a ostrý. Padající ledové bloky jsou extrémně nebezpečné. Led je kluzký a potenciálně nebezpečný.
 10. Veškeré hnojivo skladované venku by mělo být chráněno před povětrnostními vlivy zakrytím plachtou. Plachtu kolem produktu dobře zajistěte. Ve spojích by se měla překrývat minimálně o 30 cm. Dbejte, aby plochy a příjezdové cesty byly udržovány bez rozsypaného hnojiva.
 11. Při venkovním skladování umístěte na zakrytá hnojiva palety za účelem ochrany před poškozením plachty a pytlů způsobeným ptáky.
 12. Pro lepší stabilitu a bezpečnost by vaky měly být uloženy ve tvaru pyramidy. Stohy palet by neměly být vyšší než 3 palety v závislosti na produktu, stabilitě palety a manipulační technice.
Neovíjejte si lana plachet kolem rukou nebo prstů. Plocha plachty je velká a závan větru je snadno schopen zvednout osobu ze země nebo vážně zranit ruce i prsty. Při zakrývání používejte rukavice.

Venkovní skladování hnojiv