Technologie Yara


Systémy povrchových úprav

Povrchová úprava je pro zachování kvality hnojiva důležitá, neboť ho chrání před absorpcí vlhkosti a fyzickým poškozením při manipulaci. Technologické centrum Yara vyvinulo účinné povrchové úpravy různého stupně za účelem podstatného:

  • Snížení absorpce vody při vystavení vlhkému vzduchu
  • Snížení tendence ke spékání
  • Snížení prašnosti

Absorbce vody

Pigmentovaná povrchová úprava se často používá, aby produktu dodala určitou barvu. Látky pro povrchovou úpravu používané ke zlepšení kvality hnojiv jsou pro rostliny, půdu i člověka neškodné.

Protispékavé látky

Hnojiva a solné produkty mají během přepravy a skladování obvykle tendenci ke spékání. Aby se mu zabránilo, ošetřují se hnojiva různými látkami, které obvykle obsahují povrchově aktivní látku a jemný inertní prášek. Povrchově aktivní látka omezuje tvorbu krystalů tím, že se netvoří pevné můstky a prášek snižuje kontaktní povrchovou plochu.

Prevence tvorby prachu

Množství prachu uvolněného z průmyslových hnojiv závisí na několika fyzikálních vlastnostech jako je pevnost a tvar částic, způsoby manipulace a použitý typ povrchové úpravy.

Prevence tepelných cyklů

Za normálních podmínek jsou všechna hnojiva na bázi dusičnanu amonného stabilní. Při skladování na přímém slunci může dojít k teplotním výkyvům. V důsledku toho bude hnojivo bobtnat a fyzicky se rozpadat.

Rozpadání je vyšší, pokud produkt není dostatečně stabilizován a/nebo má vysoký obsah vody.

Dusičnan amonný se vyskytuje v různě stabilních krystalických formách; přechod z jedné formy do druhé je provázen objemovými změnami. Přechod přes teplotu 32 °C má za následek změnu hustoty a může vést k rozpadu produktu na prach, jestliže se produkt ohřívá nebo ochlazuje a prochází touto teplotou.

Dusičnan amonný 33,5 a některé další produkty s vysokým obsahem dusičnanu amonného obsahují stabilizátory, které tepelné cyklování omezují.

Během dlouhé doby skladování však tyto produkty mohou přesto degradovat, pokud jsou podmínky pro tepelné cyklování příznivé. Vždy je nutné sledovat klimatické podmínky, zejména pokud jsou produkty skladovány jako volně ložené.

Prevence kondenzace

V horkých a vlhkých klimatických podmínkách se může během jedné noci ze vzduchu uvolnit přibližně 10–15 gramů vody/m3. V malém skladu o kapacitě 1 000 Mt (30x20x10) to představuje přibližně 90 l/den, tj. 1 260 litrů za dva týdny.

Důležité je odvádění vody ven. U nových objektů se ke snížení kolísání teploty používá izolace střech. Produkt je nutné vždy zakrýt.