Účinnost listové výživy je přímo závislá na kvalitě aplikovaných hnojiv

Společnost Yara dodává již řadu let na český trh vlastní řadu hojně používaných a osvědčených listových hnojiv YaraVita, ktérá jsou založena na více jak 50leté zkušenosti s jejich výrobou. Tato hnojiva jsou formulována s ohledem na maximální bezpečnost a velmi dobrou přijatelnost pro rostliny. Mezi zemědělci po celém světě jsou velmi oblíbená díky vysoké koncentraci živin a dobré mísitelnosti v různých kombinacích s prostředky na ochranu rostlin a jinými hnojivy.

Na trhu se objevuje celá škála listových hnojiv v různých formách.  Mezi jednotlivými formami listových hnojiv mohou být pochopitelně rozdíly jak v rychlosti příjmu, tak množství přijatých živin a rovněž délce trvání účinku takového hnojiva. Významnou roli hraje také přítomnost různých přísad jako jsou smáčedla, lepidla, disperzní látky a jiné, které dotvářejí celou formulaci a efektivitu daného hnojiva.

Efektivní uvolňování živin

Účinnost listových hnojiv YaraVita vychází primárně z výběru nejvhodnějších surovin. Při jejich výrobě jsou často používány stejné suroviny jako v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu a důraz je kladen především na jejich čistotu bez nežádoucích těžkých kovů, velikost částic, rozpustnost, hydrofobicitu použitých materiálů apod.

Vysoká koncentrace živin v hnojivech YaraVita vám zajišťuje:

  • Nízkou aplikační dávku
  • Dobrou manipulaci v hnojivem a mísitelnost s POR
  • Dlouhodobý účinek hnojiva díky rozdílné velikosti částic

Zmiňovaná velikost částic rozhoduje o rychlosti působení hnojiva, kdy malé molekuly hnojiva působí prakticky okamžitě a zajišťují tak přísun živin hned od začátku. Větší molekuly se vlivem vlhkosti a pH rozpustí na povrchu lisu o něco později, což zajišťuje zároveň vítaný dlouhotrvající účinek, který zvyšuje konečnou efektivitu hnojiva.

Agronomická doporučení

Přidejte se k tísícům českých a slovenských zemědělců, kteří využívají našeho bezplatného know-how při řízení výživy rostlin.

Přihlásit se k odběru

Deficience živin je aktuální problém, který stojí peníze

Potrfolio listových hnojiv YaraVita obsahuje 2 základní skupiny produktů - plodinově specifické komplexy a jednodruhové speciály

Koncept plodinových komplexů je založen na aplikaci potřebných mikroprvků v množství a poměru odpovídají odběru konkrétní plodiny na začátku vegetace, aby nedošlo k rozvoji skrytého deficitu. To odpovídá i dlouhodobé schopnosti poskytovat živiny a hnojiva YaraVita tak dovedou zásobit živinami i nově narostlé listy.

Pokud se později v sezóně listovým rozborem zjistí potřeba dodat další mikroživinu, použijí se jednosložková hnojiva s vysokou koncentrací dané živiny.

Jak ukazují výsledky listových rozborů (rok 2019) z mnoha evropských zemí, které pravidelně provádí naše laboratoř, deficience mikroživin je rozšířený problém, který zemědělce každoročně připravuje o nemalé peníze. 

80 % pšenic

trpělo nedostatkem B

70 % pšenic

trpělo nedostatkem Zn

60 % řepek

trpělo nedostatkem Mg

Konec ucpaným postřikovačům

Možnosti míchání s dalšími produkty Yara nebo výrobců třetích stran si můžete snadno ověřit v databázi www.tankmix.com nebo v mobilní aplikaci Yara TankmixIT, která obsahuje:

  • Testy fyzické mísitelnosti YaraVita produktů s ostatními hnojivy a pesticidy
  • Momentálně obsahuje databázi více jak 45 tis. kombinací a je možné si chybějící nechat otestovat

Omezit riziko chyby při míchání a uspořit čas můžete také využíváním výše uvedených plodinově specifických komplexů, které vždy obsahují všechny důležité mikroživiny dle potřeb konkrétních rostlin.

Rozdíly hledejte v klíčových detailech

U hnojiv YaraVita je kladen důraz na výběr tzv. ko-formulantů. V prvé řadě se jedná o smáčedla, která ovlivní chování hnojiva na listu tak, že se aplikovaná kapka rozleje po větší ploše listu a umožní tak lepší vstřebávání aplikovaných živin. 

Dále jsou do formulace hnojiv přidávané adhézní látky (“lepidla”), které chrání hnojivo proti smyvu deštěm a také důležité absorbenty, které zlepšují příjem živin přes voskovou vrstvu listu a jejich distribuci v rostlině.
Neméně důležité jsou i obsažené disperzní látky, které tvoří z produktů YaraVita „uživatelsky přátelské“ produkty, tj. dobře skladovatelné, rovnoměrně aplikovatelné a dobře mísitelné.

Představu o tom Jak uvedené koformulanty v praxi fungují si můžete udělat prostřednictvím série krátkých demonstračních videí na našem Youtube kanále.

Unikátní kombinace všech výše uvedených detailů odlišuje listová hnojiva YaraVita od většiny na trhu nabízených produktů a dělají z nich ten nejlepší prostředek, jak dodat vaším porostům potřebné živiny přes list.

Jak tedy vybrat správné listové hnojivo?

Každé listové hnojivo, které se chystáte aplikavat na vaše rostliny by mělo splňovat následující kritéria.

Efektivita Poskytuje živiny dlouhodobě a v dobře přijatelné formě.
Koncentrace Obsahuje vysoké množství živin (až 700 g/l) a stačí nízká aplikační dávka.
Pohodlí Je s ním jednoduchá manipulace a aplikace.
Bezpečnost Pro rostlinu a pěstitele.
Čistota Bez kontaminace škodlivých látek.
Spolehlivost Garantovaná kvalita a původ.

Pošlete nám rychlou zprávu

Potřebujete se na něco zeptat? Udělejte jednoduše prostřednictvím toho formuláře a my se vám obratem ozveme zpět.

Kontakty na jednotlivé pracovníky společnosti Yara v regionech naleznete na stránce s kontakty.

Všechna poskytnutá data zpracováváme v souladu s našimi zásadami zpracování osobních údajů.