Výnos cukrovky

Dvě klíčové složky výnosu cukrové řepy jsou hmotnost bulev a jejich % obsahu cukru v nich. Kombinace vysokého výnosu kořenů spolu s vysokým obsahem cukru určuje nejvyšší výnos cukru na hektar.

Pro cukrovary je důležitý vysoký obsah cukru, který umožňuje nejnižší spotřebu energie při výrobě cukru, hlavně díky menší nutnosti odparu vody. Pěstitelům jsou proto často vypláceny vyšší ceny, pokud dokáží dosáhnout vyššího obsahu cukru v řepě. Jak teplota, tak i intenzita osvětlení nebo dostupnost vody mají veliký dopad na výnos bulv i na jejich obsah cukru. Pěstitelé však nad těmito faktory nemají kontrolu s výjimkou aplikace několika závlah.

Kromě pěstebních podmínek jsou výnosy určeny také výběrem kultivaru cukrové řepy. Některé kultivary dávají vysoké výnosy bulev při nižším procentním obsah cukru, zatímco jiné mají sice nižší výnosy, ale vysoký obsah cukru. Vysoké výnosy se odvíjí od plně rozvinuté listové plochy, která je schopna rychle zachytit 90 % dopadajícího slunečního záření a jejíž zeleň vydrží po celou dobu vegetačního období. Při správném pěstování cukrová řepa nevykvétá a již od velmi časných fází svého růstového cyklu akumuluje cukr. Pro řízení všech těchto složek je naprosto zásadní vyvážený program výživy rostlin zahrnující všechny makro- a mikroživiny.

Vztah mezi zachyceným zářením a výnosem cukru

Dusík

Časný růst a rozvoj porostu je základem pěstování, a proto je dusík tou nejvýznamnější živinou, které ovlivňuje výnos. Nicméně je velmi důležité, aby žádná z dalších živin nebrzdila jeho rychlost.

Dusík podporuje růst ve všech stadiích vývoje rostlin. Zlepšení výnosů je zapříčiněno zvýšením výnosů bulev, a tím i výnosu cukru. Aplikování přílišného množství dusíku však může být škodlivé a vést v konečném efektu ke snížení obsahu cukru. Proto je velmi důležitá aplikace jeho optimálního množství.

Fosfor

Půdní podmínky v době setí mohou způsobit omezení dostupnosti některých živin, jako je např. fosfor. Čerstvá aplikace fosforu zajišťuje optimální časný růst, který pomáhá zvyšovat výnos.

Draslík a sodík

Draslík a sodík, jakožto regulátory příjmu a výdeje vody a regulátory transportu živin v rostlině, vykazují pozitivní účinek na růst rostliny.

Síra

Síra patří mezi nezbytné živiny nutné pro vysoké výnosy, protože je součástí sirných aminokyselin, které slouží jako stavební bloky bílkovin, a zajišťují tak růst rostliny. Potřeba síry je svázaná s dusíkem, přičemž poměr dusíku a síry ve zdravé rostlině je 15:1. Dojde-li ke zvýšení tohoto poměru, indikuje to možný nedostatek síry.

Hořčík

Hořčík je významnou složkou chlorofylu, a je proto nezbytný pro maximální fotosyntetickou aktivity, která zvyšuje výnos.

Další mikroživiny

Během rozvoje kořenového systému a růstu rostliny dochází k rychlému dělení buněk, které vyžaduje velká množství boru. Nedostatek boru se pak projevuje pozastavením růstu a vede ke snížení rozvoje kořenů a listů. Tím může dojít ke snížení jak kvality, tak i celkového výnosu.

Mangan, měď, zinek, železo i molybden patří mezi mikroživiny, které jsou nezbytné pro růst cukrové řepy. Nejsou-li tyto mikroživiny dostupné v dostatečném množství, jejích aplikací lze dosáhnout zvýšení výnosu.

LISTING Sugar Beet Yield