Nedostatek dusíku zhoršuje

  • Půdy s nízkým nebo vysokým pH
  • Písčité nebo lehké půdy (proplavované)
  • Nízký obsah organické hmoty
  • Aridní podmínky
  • Vysoké vodní srážky (proplavování) nebo pod silnou závlahou
  • S přídavkem nebo s vysokým obsahem nerozložené organické hmoty/hnoje (slámy)
  • Rychle rostoucí plodiny

Dusík je důležitý pro

  • Lepší vývoj rostliny
  • Zvýšení výnosu
  • Zlepšení kvality ovoce