Nedostatek síry zhoršuje

  • Kyselé půdy
  • Lehké, písčité půdy (proplavované)
  • Nízký obsah organické hmoty
  • Málo provzdušněné půdy (podmáčené půdy)
  • Oblasti s nízkými průmyslovými emisemi

Síra je důležitý pro

  • Lepší vývoj rostliny