Zdraví ječmene

Vliv výživy rostlin na zdravotní stav ječmene

Dusík

Ječmen bývá více náchylný k chorobám a škůdcům v případech, kdy je dostupnost dusíku a draslíku v nerovnováze. Tato nerovnováha může vést k oslabení růstu rostlin, které obsahují vyšší koncentraci rozpustných sloučenin dusíku a sacharidů. Sacharidy poskytují snadno dostupný zdroj potravy pro běžná parazitická onemocnění, jako jsou například rzi, padlí a plísně. Nadbytek dusíku může zvýšit výskyt onemocnění. U podmíněných patogenů, např. čerň střídavá a Fusarium, dusík snižuje výskyt onemocnění.

Vliv dusíku na výskyt padlí

Je také důležité udržovat rovnováhu mezi přítomnými formami dusíku, tj. dusičnany a amoniem, protože podle zjištění obě tyto látky snižují specifické choroby rostlin (dusičnan snižuje výskyt nemocí způsobených druhy Fusarium, Botrytis, Rhizoctonia a Pythium, zatímco amonium snižuje závažnost chorob způsobených druhy Pyricularia, Gibberella a Sclerotium).

Fosfor

Při omezeném příjmu fosfátů může dojít ke snížení výnosu a zvýšené náchylnosti k onemocnění ječmene. Tato reakce opět souvisí s omezeným metabolizmem a růstem rostlin v souvislosti s nedostatkem fosforu, a rostlina je tak náchylná k útoku patogenů. Výzkum prokázal zvýšený výskyt plísní o 50 % tam, kde nebyl aplikován fosfát.

Vliv fosforu na výskyt padlí

Draslík

Rostliny s deficitem draslíku mají omezenou syntézu látek, jako je škrob, bílkoviny a celulóza, což vede k akumulaci menších sloučenin, jako jsou amidy, které jsou živnou půdou pro různé nemoci. Nedostatek draslíku může mít též za následek tenčí buněčné stěny s menší mechanickou odolností vůči predátorům.

Vyhodnocením více než 1 000 pokusů na obilninách se zjistilo, že v případech, kdy byla koncentrace draslíku nízká a v nerovnováze s přísunem dusíku, došlo u ječmene po jejím přidání k snížení chorob a bakteriálních infekcí ve více než 70 % případů (PDA).

Nedostatek draslíku je spojovaný také s vyšším výskytem rzí a padlí.

Vliv draslíku na výskyt padlí

Mangan 

Mnohé studie spojují mangan s omezením rostlinných nemocí. Vykazuje přímý inhibiční efekt na růst hub, obzvláště padlí. A protože je také nezbytný pro tvorbu ligninu a suberinu, celkově činí rostlinné buňky více fyzicky odolné vůči infekcím.

Rostliny s deficitem manganu mají malou schopnost metabolizovat dusík, což vede k nahromadění dusičnanového dusíku v listu. Ten je zdrojem potravy pro choroby, jako jsou rzi a plísně, a zvyšuje tak úroveň infekce u ječmene.