Zlepšení obsahu bílkovin a aminokyselin v kukuřici na zrno

Správná výživa rostlin zajistí vysoký obsah bílkovin v kukuřičném zrnu. Správný poměr dodaného dusíku, fosforu, draslíku, síry a zinku vede ke zlepšení obsahu bílkovin v zrnu, a tím i ke zlepšení kvality.

Dusík

Nedostatečné zásobení dusíkem během nalévání zrna vede ke snížení obsahu bílkovin v zrnu. Vyvážené přihnojování dusíkem během sloupkování může zlepšit obsah bílkovin v zrnu a dodat správné množství dusíku pro podporu nalévání zrna.

Množství N – obsah bílkovin

Draslík

Vhodná výživa draslíkem zvyšuje obsah proteinů v zrnu a také vede ke zvýšení množství aminokyselin cystinu a methioninu.

Draslík – kvalita kukuřice na zrno

Síra a železo

Zásobení sírou je obzvláště důležité pro přeměnu dusíku na bílkoviny a pro zlepšení kvality kukuřice na zrno. Železo je důležité pro rostlinný metabolismus; je součástí mnoha enzymů a bílkovin a v enzymu nitrátredukáze slouží k redukci dusičnanů na amoniak a pak jeho zabudování do aminokyselin.

Síra a dusík – bílkoviny v zrnu