Zvýšení energetické hodnoty kukuřice na siláž

Dávky živin musí být dostatečně vysoké pro maximalizaci růstu rostliny a pro zajištění správné asimilace bílkovin jak v zrnu, tak i v kukuřici na siláž.

Dusík

Příliš velké množství dusíku však může podporovat nadměrný růst listů, a zvýšit tak poměr listů a stonku k zrnu. Ve výsledku pak může dojít ke snížení obsahu škrobu v kukuřičné siláži a i k snížení výnosů.

Kukuřice - výnos a obsah bílkovin (siláž)

Fosfor

Příjem fosforu z půdy pokračuje i během vývoje semene a při jeho dozrání se 70 % fosforu v rostlině nachází právě v semeni. Zde má fosfor přímý vliv na obsah bílkovin v zrnu kukuřice. V pozdějších fázích růstu fosfor stimuluje vývoj zrna a urychluje zrání plodiny.

Fosfor – kvalita kukuřice na siláž

Draslík

Draslík zvyšuje obsah hrubého proteinu v kukuřici na siláž. Je prokázáno, že bór zvyšuje obsah škrobu v kukuřici na siláž, a tím i její obsah energie.

Draslík – kvalita kukuřice na siláž

Zinek 

Zinek je nezbytnou součástí enzymů podílejících se na metabolismu sacharidů a syntéze bílkovin. Nízká dodávka zinku proto vede ke snížení růstu a obsahu škrobu v kukuřici.

Bór

Je prokázáno, že bór zvyšuje výnosy a obsah škrobu v kukuřici na siláž. Aplikace na list provedená ve fázích V5 nebo V6, kdy je již vyvinuta dostatečná listová plocha, zvyšuje výnosy v případě nedostatku bóru.

Aplikace boru na list – výnos a kvalita kukuřice na siláž