Zvýšení odolnosti kukuřice vůči poléhání a vůči mrazu

Zásobení dusíkem musí být vyvážené pro zajištění správného růstu rostliny, aniž by došlo ke zvýšení rizika poléhání a opožděného dozrávání. Rostlina vytváří vzdušné kořeny, které jí pomáhají se lépe upevnit, a zvyšují tak odolnost proti poléhání.

Přílišným hnojením dusíkem nebo jeho pozdní aplikací se může zvýšit náchylnost k poléhání, na což by se nemělo zapomínat při pěstitelských zásazích. Nejlepším postupem je upravovat množství hnojiva na základě odezvy na dusík v rámci místních způsobů pěstování a také vzít do úvahy dostupnost dusíku ze zbytků po předplodině a/nebo chlévském hnoji.

Draslík

Draslík pomáhá minimalizovat škody způsobené mrazem díky lepší odolnosti buněk proti zmrznutí buněčných šťáv, čímž pomáhá snižovat praskání buněk. Moderní hybridní odrůdy jsou relativně odolné vůči chladu. Přestože mráz vede k poškození mladých rostlin, k ztrátám dochází zřídkakdy, protože vrcholový terminál se až do fáze V5 (zhruba 25–30 cm výšky rostliny) nachází pod zemí. Odstranění nebo odumření listových pletiv nad růstovým terminálem má v těchto raných fázích jen malý vliv na růst a výnos.

Draslík – odolnost mladých rostlin vůči mrazu

Pokud však dojde k výraznému mrazu ještě před tím, než se dokončí nalévání zrn, může dojít k ovlivnění kvality produkce. Menší mráz může poškodit listy, ale ne stonek nebo samičí květenství. Pokud dojde k poškození pouze části listů, ty listy, které jsou zachovány, pokračují ve svojí činnosti a přispívají k výnosu zrna, pokud již dále následují dobré pěstitelské podmínky.