Vady kukuřičného klasu

Jakékoliv abnormality kukuřičného klasu je třeba podrobit analýze co možná nejdříve, abychom předešli významným ztrátám na výnose.

Fosfor

Nedostatek fosforu může vést k defektům kukuřičného klasu, který může být zkroucený s malým počtem nasazených zrn na vrcholu klasu.

Draslík

Rostliny trpící nedostatkem draslíku mají menší klasy a může u nich dojít k neúplnému nasazení zrn na vrcholu kukuřičného klasu.

Optimální výživa (vlevo) vs. nedostatek draslíku (vpravo) v kukuřičném klasu

Měď a bór

Při nedostatku mědi dochází k deformacím zrn kukuřice, které vedou ke ztrátám na výnosu a kvalitě zrna. Nedostatek bóru může vést k omezenému množství nasazených zrn a vzniku neúplně ozrněného klasu a k vývoji jen několika velkých zrn.