Růst rostliny kukuřice

Dusík je nezbytný pro růst rostlin kukuřice, protože je jedním ze základních stavebních kamenů bílkovin. Tudíž pokud dojde ke zpomalení počátečního růstu rostlin, ke zpoždění doby kvetení a vývoji slabých stébel, jsou to příznaky, které naznačují nedostatek dusíku.

Pokud se mladé rostliny vyvíjejí jen pomalu, tak pravděpodobně trpí také nedostatkem draslíku. Nedostatek draslíku zvyšuje náchylnost k hnilobě stébla, což vede k nižším rostlinám.

Pokud dojde v silnému zbrzdění růstu rostlin a listy jsou slabé, svraštělé a tenčí, než je obvyklé, jedná se o příznaky nedostatku bóru nebo manganu.

V případě nedostatku mědi dochází k zasychání špiček nových, ještě nerozvinutých listů a k vzniku měkkého a ohebného stébla.

V případě podezření na nedostatek některé ze živin, doporučujeme nechat si udělat listový rozbor.