Náš příběh začal v roce 1905 v Norsku a od té doby se úspěšně rozvíjí. Naše hnojiva a nástroje pro precizní zemědělství pomáhají zemědělcům po celém světě zvyšovat výnosy, zlepšovat kvalitu produkce a současně snižovat dopady na životní prostředí. Veškeré úsilí směřujeme k naplnění naší ambiciózní mise: odpovědně nasytit svět a chránit planetu.

Naši agronomové působí v zemědělství celý svůj profesní život, znají jeho každodenní realitu a dokáží vám kvalifikovaně poradit a doporučit vhodné strategie pro výživu rostlin.

Nabízíme vám bezplatně jejich know-how prostřednictvím emailových doporučení k efektivní výživě rostlin. Rozesíláme je nepravidelně dle vývoje sezony a stavu porostů.

Agronomická doporučení do emailu zdarma

Využijte znalosti a zkušenosti našich agronomů ve svůj prospěch.

Přihlásit se k odběru