Kvalita cukrovky

Při pěstování cukrové řepy je cílem vyprodukovat čistý krystalický cukr s co nejvyšší efektivitou. Pro jeho dosažení je nutné pěstovat vysoce kvalitní cukrovou řepu.

Mnoho kupujících si vytvořilo systém plateb, který odměňuje vysoký obsah cukru, nízké náklady na čištění cukrové šťávy a čistotu bulv. Těmito systémy plateb podporují u pěstitelů dodávky vysoce kvalitní cukrové řepy.

Parametry kvality cukrové řepy

Vysoce kvalitní cukrová řepa obsahuje hodně sacharózy a málo amino-N, draslíku a sodíku. I když dusík a draslík jsou nezbytné pro vysoké výnosy bulv, jejich nadbytek snižuje čistotu cukrové šťávy a extrahovatelnost cukru. Při purifikaci cukrové šťávy nedochází k odstranění těchto živin, čímž se zvyšuje poměr mezi melasou a cukrem během odpařování. Pro zvýšení množství čistého krystalického cukru je důležité udržet obsah cukru v melase na co nejnižší hodnotě.

Dusík, draslík a sodík jsou makroživiny s nejvyšším vlivem na kvalitu cukrové řepy. Dusík je sice významný pro výnos, ale zároveň může mít negativní vliv na čistotu cukrové šťávy.

Bor ovlivňuje kvalitu bulvy při skladování, zatímco mangan a zinek pomáhají zlepšovat kvalitu.