Nedostatek draslíku zhoršuje

  • Kyselé půdy
  • Lehké, písčité půdy (proplavované)
  • Aridní podmínky
  • Vysoké vodní srážky (proplavování) nebo pod silnou závlahou
  • Těžké jílovité půdy
  • Půdy s nízkou zásobou K
  • Půdy bohaté na hořčík

Draslík je důležitý pro

  • Lepší vývoj rostliny
  • Zvýšení výnosu
  • Zlepšení kvality ovoce