Nedostatek fosforu zhoršuje

 • Kyselé nebo velmi zásadité (vápenité) půdy
 • Nízký obsah organické hmoty
 • Chladné nebo vlhké podmínky
 • Plodiny s málo rozvinutým kořenovým systémem
 • Půdy s nízkou zásobou P
 • Půdy s vysokou sorbční kapacitou fosfátů
 • Půdy bohaté na železo

Fosfor je důležitý pro

 • Silnější rostliny, zdravější rostliny, odolnější vůči chladnému počasí
 • Větší plody
 • Zlepšení efektu postříku proti plísním
 • Snížení výskytu botrytidy
 • Pevnější plody s lepším skladovacím potenciálem
 • Prodloužení dobu skladovatelnosti