Nedostatek mědi zhoršuje

  • Půdy s vysokým obsahem organické hmoty
  • Křídové půdy
  • Písčité půdy
  • Rekultivovaná vřesoviště
  • Při vysokým dávkách dusíku

Měď je důležitý pro

  • Komponent enzymů
  • Důležitá role ve fotosyntéze a fenolovém metabolismu rostlin
  • Snížení poškození víceoxidovými radikály uvnitř buněk
  • Předcházení plísňovým onemocnění