Ovlivňování kvality zrna ječmene


Dusík

Vysoký obsah dusíku v zrnu ječmene obvykle vzniká z velkého příjmu nebo redistribuce dusíku pozdě v sezóně nebo špatným ukládáním škrobu. Aplikace dusíku výrazně ovlivňuje koncentraci bílkovin v zrnu ječmene.

Reakce výnosu a dusíku zrna na aplikaci hnojiva YaraBela Extran (Yara, 2013)

Vyšší dávky přímé aplikace zvyšují obsah dusíku/bílkovin zrna ječmene. To může být žádoucí tam, kde se plodina používá jako krmivo pro zvířata. Avšak v případě, že je trh pro sladovnický ječmen s nízkým obsahem dusíku, bude požadován snížený obsah. Je proto důležité, aby dávky dusíku odpovídaly požadovaným cílům výnosu a kvality.

Dusík se ve fázi nalévání zrna redistribuuje ze stébel, listů a obalů do vyvíjejícího se zrna. Kořenový systém zůstává během této fáze aktivní, což vede k potenciálně vysokému příjmu dusíku z půdy a později k vysokému obsahu bílkovin v zrnu.

Posunutí aplikací dusíku vede k vyšší úrovni dusíku v zrnu. Při podzimním výsevu ječmene by aplikace dusíku měla být okolo růstové fáze Zadoks 25–31. U jarního výsevu ječmene by alespoň 60 % dusíku mělo být aplikováno do seťového lůžka při výsevu a zbytek ve fázi Zadoks GS 13.

Tam, kde je požadován vysoký obsah dusíku (bílkovin), s cílem zlepšit kvalitu krmení hospodářských zvířat, mohou být dávky dusíku vyšší a některé zpožděné, aby se zvýšila koncentrace bílkovin.

Draslík

Nadbytek draslíku může nepřímo ovlivnit kvalitu zrna. Dostatečné množství draslíku dává dobrou pevnost stébla, čímž se snižuje nebezpečí poléhání a lámání (stébel slámy), což způsobuje padání klasů. Zrna v klasech velmi často začnou klíčit, čímž se snižuje kvalita zrna ječmene.

Síra

Síra je důležitou složkou bílkovin. Nedostatek omezuje výnos ječmene, což vede ke koncentraci aplikovaného dusíku a má za následek vyšší obsah dusíku v zrnu. Pokud se aplikuje síra, vyšší výnosy se získají zředěním dusíku, což v důsledku vede k nižším hodnotám dusíku v zrnu ječmene. Nedostatek síry, jak bylo prokázáno, omezuje aktivitu enzymů klíčení. Ty jsou důležité při procesu sladování (F. J. Zhao et al, 2005).

Mangan a Zinek

Mangan a zinek hrají důležitou roli v mnoha rostlinných procesech, včetně metabolismu dusíku. Zlepšení metabolismu dusíku zvyšuje množství dusíku, který je zapojen do tvorby bílkovin.