Kvalita ječmene

Cílová jakost ječmene závisí na parametrech požadovaných koncovým uživatelem, např. krmení hospodářských zvířat nebo slad pro pivovarnictví. Hlavní charakteristické rysy, které je třeba vzít v úvahu, zahrnují % dusíku v zrnu, objemovou hmotnost a hmotnost zrn.

Výzkum také ukázal, že kvalita sladovnického ječmene je dána řadou dalších vlastností zrna, jako je například složení bílkovin a sacharidů, struktura endospermu, složení buněčné stěny a činnost různých enzymů při sladování.

Parametry kvality ječmene

Programy výživy rostlin mají vliv na kvalitu sklízeného zrna ječmene a měly by být plánovány podle cílových parametrů jakosti. Pro dosažení nejvyšší hodnoty zrna ječmene musí pěstitel často vyhovět několika požadavkům parametrů.

Makroživiny pro jakost zrna ječmene

Dvě nejdůležitější makroživiny, které je třeba vzít v úvahu, jsou dusík a draslík. Cílem by tedy měl být dobře vyvážený program výživy. Nadbytek nebo nedostatek kterékoliv z těchto živin může mít negativní vliv. Přebytek dusíku vede k vysokému obsahu bílkovin v zrnu, což může nebo nemusí být žádoucí. Mohlo by to také způsobit poléhání plodiny, což může mít za výsledek opožděnou sklizeň a zrna začínající růst v klasu.

Mikroživiny pro jakost zrna ječmene

Sekundární živina síra může ovlivnit dusík zrna a složení bílkovin. Vápník a bor zlepšují pevnost buněčné stěny, což přispívá ke snížení rizika poléhání. Přebytek živin může být také škodlivý. Například nadbytek síry může být v interakci s molybdenem nebo zabarvit chuť produktů vyvinutých v procesu sladování.