Zvyšování HTZ u ječmene

Pro umožnění přesné regulace osiva při setí a dosažení správné cílové populace rostlin je důležité určit hmotnost tisíce zrn (HTZ) ječmene.

Dusík a síra

Dusík a síra často zvýší výnos ječmene prostřednictvím vyššího počtu zrn ječmene. To může být často na úkor velikosti zrna a vytvoří se vyšší počet menších zrn. Pokud je klíčová velikost zrna, jak je tomu u některých odrůd sladovnického ječmene, je důležité se vyhnout nadbytku dusíku.

Je třeba poznamenat, že pro dosažení výnosu je počet zrn důležitější než hmotnost zrna, takže je třeba dbát, aby se počet příliš nesnižoval zaměřením se na hmotnost zrna. Malá zrna bývají často způsobena zpožděnou nebo pozdní aplikací dusíku, který způsobuje sekundární odnožování a tvorbu klasů a zrn. Tyto pozdní klasy sníží kvalitu vzorku tím, že jsou malé a mají vysoký obsah vlhkosti.

Pokud je poléhání plodiny způsobeno nadbytečnou aplikací dusíku nebo nedostatkem draslíku, omezí se tím období konečného nalévání zrna a výsledkem budou malá, nezralá zrna.

Měď, mangan a zinek

Výzkum prokázal, že stopové prvky měď, mangan, zinek a bor zvyšují hmotnost tisíce zrn (HTZ) u ječmene.

Vliv mědi na hmotnost zrna ječmene (HTZ)

 Vliv manganu na hmotnost zrna ječmene HTZ

Vliv zinku na hmotnost zrna ječmene (HTZ)

Hlavní vliv na velikost zrna ječmene a objemovou hmotnost má délka doby plnění zrna – čím je delší, tím větší je velikost. Nejdůležitějším vlivem agronomického faktoru doby výsevu je, že zpoždění vede k velmi špatnému vývoji rostlin, což má vliv na kvalitu zrna.