Zvýšení velikosti a hmotnosti zrn ječmene

Velikost zrna ječmene je dána genetikou rostliny, tj. odrůdou, a délkou období nalévání zrna.

Jakmile došlo k opylování, začne se vyvíjet embryo a endosperm, kdy rostlina přesměruje fotosyntáty a rovněž dříve uložený škrob a bílkoviny (v listech a stoncích) do těchto vyvíjejících se zrn. Čím delší je toto období nalévání zrn, tím vyšší bude pravděpodobně velikost zrn ječmene.

Kromě managementu živin lze velikost zrna ovlivnit managementem vody (zavlažováním, aby nedošlo ke stresu suchem) a také kontrolou nemocí – použitím fungicidů a živin pro udržení zelené listové plochy osin, a tím snížení výskytu chorob zlepšením zdraví rostlin.

Management dusíku má největší vliv na konečnou velikost a hmotnost zrn ječmene. Včasné aplikace zajistí porost obsahující ve stéblech vysoké množství sacharidů, které jsou během zrání translokovány do vyvíjejících se zrn. To je důležité zejména v suchých oblastech, kde 60 % výnosu obilí může pocházet z těchto zásob.

Je důležité sledovat u rostlin obsah dusíku, aby nedošlo k předčasné senescenci porostu a omezení doby nalévání zrna.

Fosfor má významnou roli v dodávce energie pro rostlinné procesy. Redistribuce uložených uhlovodíků vyžaduje fosfátovou výživu produkující energii důležitou pro dosažení správné velikosti zrn ječmene. Ke zlepšení výsledné velikosti zrna lze použít pevné fosforečné hnojivo i fosfor aplikovaný na list.

Draslík umožňuje pohyb živin v celé rostlině, neboť reguluje transpirační toky řízením ukládání v lýku a průtoku. Rostlina redistribuuje minerální látky do klasu, a proto je nutno udržovat potřebnou úroveň draslíku.

Draslík také pomáhá zabránit předčasné senescenci navozené často suchem při nalévání zrna. Rostliny s deficitem draslíku mají nedostatečnou regulační transpiraci listů vedoucí k tepelnému stresu a vadnutí.

Mangan i zinek díky své roli při metabolizmu dusíku v rostlině zvyšují hmotnost zrn ječmene.