Zvýšení počtu zrn v klasu ječmene

Počet zrn v klasu závisí na počtu plodných klásků na středovém stonku klasu. U ječmene obsahuje každý klásek pouze jeden květ, zatímco klásky pšenice obsahují dva až pět plodných květů. U dvouřadého ječmene se klásky tvoří ve trojicích. Plodný je však pouze květ na prostředním klásku. U šestiřadého ječmene jsou plodné květy na všech kláscích.

Postupy pěstování plodin, zejména jejich výživa, mohou významně ovlivnit počet zrn/klas a počet klasů/m2. Tyto faktory společně určují počet zrn/m2. Počet zrn/m2 a velikost jednotlivých zrn určují celkovou ukládací kapacitu v období nalévání zrna. U ozimého ječmene je výnos zrna nejvíce spjat s počtem zrn; proto jsou obzvláště důležitá včasná rozhodnutí o pěstitelských zásazích optimalizujících odnožování a přežití.

Samotný počet zrn závisí na počtu plodných odnoží na jednotku plochy a počtu zrn v klasu. Pěstitel proto musí zvažovat živiny, které mohou ovlivnit počet zrn v klasu, což je zejména dusík, draslík, měď, zinek, bor a mangan.

Dusík 

Při výživě dusíkem k vytvoření správného lisového aparátu, a tím i konečného počtu zrnových míst, je výsledkem větší počet zrn / klas při sklizni.

Měď

Vliv mědi na počet zrn ječmene / klas

Zinek 

Zinek je také důležitý pro dosažení vysokého počtu zrn v klasu.

Vliv zinku na počet zrn ječmene / klas

Mangan

Nedostatek manganu má za následek nižší počet zrn v klasu.

Vliv manganu na počet zrn ječmene / klas

Bor

Je prokázáno, že bor má vliv na životaschopnost pylu, a proto může jeho nedostatek vést k nižšímu počtu zrnových míst na klas. Ke zjištění vlivu boru se používá měření Grain Set Index a uvádí se obvykle v %. Cílem je vysoký Grain Set Index, neboť vede k vyššímu počtu zrn v klasu. U boru je třeba opatrnosti, neboť jeho aplikace v nesprávné dávce a načasování může mít za následek nižší výnos vlivem nižšího počtu odnoží.

Tyto velmi výrazné rozdíly a vlivy ukazují, jak důležitý je bor jako základní živina pro rostliny.

Odezva Grain Set indexu (%) u ječmene na poli bez dodaného boru a v půdě s aplikací boru Odezva Grain Set indexu (%) u ječmene na poli bez dodaného boru a v půdě s aplikací boru