Zvýšení počtu a velikosti zrn kukuřice

Dusík, fosfor, draslík a bór mají obzvláště veliký dopad na velikost a nasazení zrn, a tím i na výnos kukuřice.

Dusík

Protože je dusík jedním ze základních stavebních kamenů bílkovin, je nezbytný pro růst rostlin. Nejvyšších výnosů kukuřice na zrno se obecně dosahuje při množství dusíku 200–250 kg/ha. Dávky musí být dostatečně velké proto, aby se maximalizoval růst rostlin. Nedostatek dusíku se projevuje zkrácenými klasy a nízkým počtem zrn.

Dusík – výnos - kukuřice na zrno

Fosfor

Při pokusech na půdě s nízkou zásobou P vedlo použití P2O5 v množství až 150 kg/ha k pozitivní odezvě ve výnosech. Nicméně i v půdách s vysokou zásobou P se běžně používá startovací dávka této živiny a pro dosažení vysokých výnosů je třeba dodat 20 kg P2O5 na hektar.

Fosfor – výnos - kukuřice na zrno

Draslík

Křivky odezvy na hnojení K ukazují běžně výrazně kladnou odpověď na vysoké dávky draslíku. Ve většině zemí se ročně používá 150–250 kg K2O/ha. Pro vysoké výnosy kukuřice je nezbytné dodávat draslík a dusík v podobných množstvích. Nedostatečné použití N vede ke snížení příjmu K, což má za následek omezení růstu. Nedostatek draslíku a fosforu může vést k neúplnému nasazení zrn až do vrcholu kukuřičného klasu.

Draslík – odolnost vůči mrazu u mladých rostlin  Draslík – výnos - kukuřice na siláž

Bór

Bór se podílí na zvětšování buněk, růstu pylové láčky, a tudíž má přímý vliv na nasazení zrn. Nedostatek bóru může vést k omezenému množství nasazených zrn a vzniku neúplně osazeného klasu a vývoji jen několika velkých zrn. Aplikací bóru na list nebo jeho půdní aplikací během sloupkování (V5 až V7) je možné přispět k vyšším výnosům zrna kukuřice.

Aplikace bóru na list a výnos