Výnos kukuřice

Cílem každého zemědělce je dosáhnout u kukuřice vysokého výnosu a ten je ovlivněn celou řadou agronomických faktorů, přičemž mnoho z nich lze za daných klimatických a půdních podmínek kontrolovat. Po výběru odrůdy vhodné pro místní pěstební podmínky je kukuřice vyseta v takové hustotě, při které dochází k rozvoji jednoho hlavního kukuřičného klasu na rostlině. Pro dosažení vysokých výnosů kukuřice je důležité maximalizovat počet zrn v klasu a zvýšit hmotnost zrna. Těchto cílů lze dosáhnout pomocí vyváženého programu výživy rostlin.

Význam makroprvků

Dusík pro zajištění vysokých výnosů. Stimuluje růst a vývoj rostlin a je proto nutné, aby byl snadno dostupný.

Fosfor je obzvláště důležitý pro rozvoj kořenového systému a pro správné založení porostu.

Draslík podobně jako dusík urychluje vývoj rostlin a je během růstu přijímán ve velkém množství. Jeho dostupnost musí být v rovnováze s dostupností dusíku. Správnou výživou draslíkem lze minimalizavat riziko poškození mrazem a také snížit polehání.

Draslík je velmi významný pro uzavírání průduchů a jeho nízký obsah v rostlině vede ke ztrátám vody.

Význam mikroprvků

Hořčík, síra a železo zvyšují fotosyntetickou aktivitu a napomáhají správnému růstu, čímž zvyšují výnos. Vápník podporuje vitalitu rostlin a podporuje růst kořenů, listů a stonků. Bór je potřebný pro růst pylové láčky a nasazení zrn. Zinek je důležitý pro fotosyntetickou aktivitu.

Nedostupnost jakékoliv další mikroživiny může rovněž vést k omezení růstu a následnému snížení výnosu.

Další opatření při pěstování vedoucí ke zvýšení výnosu kukuřice

  • Udržování optimálního pH půdy zajišťuje rychlou dostupnost živin a vede k maximalizaci růstu. Preferované je pH v rozmezí 6–7,2 (měřeno ve vodě). Kukuřice špatně snáší nízké pH půdy (< 5,0), kdy se projevuje toxicita hliníku, která omezuje rozvoj kořenového systému, a také toxicita manganu, která omezuje vývoj rostliny.
  • Použití vápence pro zvýšení pH půdy a sádrovce pro zlepšení struktury půdy a její nasycení vápníkem vede ke zvýšeným výnosům. Síra, která je součástí sádrovce, vytváří navíc komplexy s volným hliníkem, čímž snižuje jeho toxicitu pro rostliny.
  • Dobrá struktura půdy je nezbytná pro rozvoj bohatého kořenového systému a zajištění správného růstu – kukuřice je totiž velmi citlivá na zhutnění půdy.
  • Vhodné setí do řádků, hustota rostlin a střídání kukuřice s dalšími plodinami napomáhá zvyšovat výnosy kukuřice díky sníženému výskytu chorob, škůdců a plevele.
  • Je nutná správná herbicidní ochrana pro zajištění dobrého počátečního růstu rostlin. Nutná je také kontrola škůdců a chorob, aby se minimalizovalo možné poškození kořenového systému nebo produktivní listové plochy. Protože zavlažování je praktikováno pouze na omezené ploše pěstované kukuřice, je zásobení vodou obzvláště v období metání velmi důležité pro nasazení zrna.