Zvýšení výnosu kukuřice na siláž

Kukuřice na siláž je posečena a nařezána sklízecími stroji a rychle silážována za anaerobních podmínek. Ačkoliv je výnos kukuřice na siláž ovlivněn stejnými živinami jako v případě kukuřice na zrno (viz Zvýšení počtu a velikosti zrn kukuřice), je třeba při plánování programu výživy uvažovat o rozdílech v příjmu a odběru živin u těchto dvou typů kukuřice.

Dusík

Pro tvorbu a udržování zelených listů, maximalizaci fotosyntetické asimilace a výnosu je důležité použití dusíku.

Dusík – výnos a obsah bílkovin kukuřice na siláž

Draslík

Kukuřice na siláž odebírá výrazně větší množství draslíku než kukuřice na zrno (viz Shrnutí požadavků na výživu kukuřice), což je třeba vzít v úvahu při výběru hnojiva také ve vztahu k následné plodině.

Draslík – výnos kukuřice na siláž

Bór

Je prokázáno, že bór zvyšuje výnosy a obsah škrobu v kukuřici na siláž. Aplikace na list provedená ve fázích V5 nebo V6, kdy je již vyvinuta dostatečná listová plocha, zvyšuje výnosy v případě nedostatku bóru.

Aplikace boru na list – výnos a kvalita kukuřice na siláž Aplikace boru na list – výnos a kvalita kukuřice na siláž