Zvýšení výnosu zrna kukuřice

Kromě hlavních živin, které ovlivňují počet a velikost zrna kukuřice, je výnos kukuřice na zrno závislý na všech dalších živinách, jejichž nedostatek může vést k omezené růstu rostliny.

Hořčík

Hořčík je požadován ve vrcholných fázích růstu, přičemž počátek jeho intenzivního příjmu nastává ve fázi V5. Příjem hořčíku pokračuje až do dospělosti rostliny, která proto potřebuje pro podporu růstu jeho neustálou dostupnost. V místech, kde je nedostatek hořčíku, vede jeho aplikace ke zlepšení růstu a vyšším výnosům.

Hořčík – výnos - kukuřice na zrno Hořčík – výnos - kukuřice na zrno

 Síra a dusík

Síra/Dusík a výnos kukuřice na zrno

Měď

Kukuřice špatně snáší nedostatek mědi, kterou nejvíce potřebuje v generativních stádiích růstu. Nicméně ve srovnání s ostatnímu mikroživinami vyžadují rostliny kukuřice relativně malé množství mědi a sklizní se jí odebírá jen velmi málo.

Moření osiva mědí – výnos

Železo

Kukuřice je relativně málo citlivá k nedostatku železa a problémy s ním spojené jsou vzácné. V případě, že se objeví, lze zvýšení výnosů dosáhnout aplikací hnojiva s obsahem železa na list, obzvláště v ranné fázi prodlužování stonku až do pozdní fáze růstu listů.

Železo a výnos kukuřice na zrno

Mangan

Mangan má přímý vliv na vývoj a růst rostliny. Podílí se na tvorbě chlorofylu a fotosyntéze. Také funguje jako katalyzátor v mnoha procesech spojených s růstem rostlin, které mimo jiné zahrnují metabolismus a syntézu bílkovin. Většina manganu se akumuluje hlavně v listech a stonku – mnohem více než jiné mikroživiny. Jeho příjem graduje obzvláště během fáze vegetativního růstu. Pro zvýšení výnosů je možná aplikace na list.

Mangan a výnos kukuřice na zrno

Zinek

Zinek poskytl nejvyšší výnosovou odezvu v největším počtu pokusů. K velmi silné odezvě dochází při moření osiva a je připisována hlavně jeho vlivu na časný růst kořenů a mladých rostlin a následnou zvýšenou tvorbu listů. Nicméně k vysoké výnosové odezvě také dochází při aplikaci zinku na list.

Půdní aplikace zinku a výnos kukuřice Listová aplikace zinku a výnos kukuřice