Zvyšování obsahu pšeničného škrobu pro bioethanol

Pokud je pšenice určena pro výrobu biopaliv, je hlavním uvažovaným faktorem výtěžnost ethanolu.

Důležitým hlediskem je volba odrůdy, přičemž měkké typy pšenice obvykle poskytují vyšší výtěžnost ethanolu. Je třeba vyvarovat se zpoždění sklizně, neboť je zde nebezpečí, že obilí začne růst (klíčit) již v klasu. Při tomto procesu začnou enzymy rozkládat škrob.

Dusík je nejdůležitější živinou, která má přímý vliv na obsah škrobu v zrnech. Vysoký obsah ethanolu je nepřímo úměrný dusíku v zrnu, tj. nízký obsah dusíku (nebo bílkovin) v zrnu je indikací vysokého obsahu škrobu, a tudíž potenciálně vysoké výtěžnosti bioethanolu na tunu.

Pšeničné zrno - výtěžnost při výrobě ethanolu

Pokud se obilí pěstuje speciálně na ethanol, je třeba odpovídajícím způsobem upravit i postupy managementu dusíku. Dusík by se měl aplikovat na začátku vegetačního období, aby jakákoli pozdní aplikace dusíku nezvýšila obsah bílkovin zrna.

Korelace mezi škrobem a bílkovinami pšeničného zrna