Kvalita pšenice

Cílová jakost pšenice závisí na požadovaných parametrech koncového uživatele, např. krmení hospodářských zvířat nebo mletí na chlebovou nebo sušenkovou mouku. Hlavní uvažované charakteristiky zahrnují bílkoviny zrna, objemovou hmotnost, číslo poklesu podle Hagberga (HFN) a obsah škrobu.

Kvalita pšenice - parametry jakosti

Programy výživy pšenice mají vliv na kvalitu sklízeného zrna a měly by být plánovány podle cílových parametrů jakosti. Pro dosažení nejvyšší hodnoty zrna musí pěstitel často vyhovět několika požadavkům parametrů.

Makroživiny pro jakost pšeničného zrna

Dusík a draslík jsou makroživiny s nejvyšším vlivem na jakost zrna. Dusík je důležitý pro obsah bílkovin nebo škrobu, zatímco draslík udržuje rostlinnou strukturu zabraňující poléhání, které snižuje Hagbergovo číslo poklesu a měrnou hmotnost.

Mikroživiny pro jakost pšeničného zrna

Sekundární živiny síra a hořčík mají vliv na bílkoviny respektive objemovou hmotnost zrna, zatímco mikroživina zinek podporuje také metabolismus dusíku, který zvyšuje koncentrace bílkovin v zrnu.