Zvyšování množství a kvality bílkovin pšeničného zrna

Obsah bílkovin v zrnu hodnotíme z hlediska jejich množství a kvality. Oba tyto parametry jsou ovlivněny množstvím dusíku a síry v rostlině při jejím růstu v průběhu sezóny. Je známo, že vysoké výnosy zrna ředí množství bílkovin v zrnu, takže je velice důležité vyhodnotit předpokládaný výnos, jakmile se porost blíží k fázi nalévání zrna.

Při řízení kvality bílkovin je hlavním cílem přimět rostlinu k produkci bílkovin, které obsahují lepkové bílkoviny s dlouhým řetězcem o vysoké molekulové hmotnosti. Lepkové bílkoviny, např. gliadin, glutenin, albumin a globulin, dávají pšeničným výrobkům jedinečnou tažnost a zpracovatelské vlastnosti.

Agronomické postupy, které pomáhají dosažení tohoto cíle, směřují k zajištění optimální aplikace dusíku v době, kdy ho rostlina ještě dokáže uložit do svého zrna, a dále k zajištění výživy s dostatečným množstvím síry, aby to nijak neomezovalo účinnost využití dusíku.

Zvyšování množství a kvality bílkovin

Dusík

Dusík je hlavní složkou aminokyselin, které jsou základními stavebními kameny bílkovin zrna. Jeho management je tedy rozhodující pro pěstování pšenice s vysokými hodnotami bílkovin. Bílkoviny zrna jsou užitečné zejména pro indikaci, zda plodiny mají optimální management dusíku. Při změně optimálního přísunu dusíku (z důvodu úspor nákladů) nebo pokud se množství aplikovaného dusíku liší od optimální dávky, změní se obsah bílkovin zrna obvykle o 1 % na každých 50 kg N/ha.

K dosažení vyššího obsahu bílkovin je zapotřebí uspokojit nároky rostlin dodáním většího množství dusíku. Celkové nároky plodiny na dusík jsou samozřejmě funkcí cílového výnosu a rovněž bílkovin. Množství bílkovin v zrnu s optimálním N pro sklizeň krmné pšenice je trvale kolem 11 % (což odpovídá 1,9 % N). Avšak pšenice pro výrobu chleba má pro sklizeň optimální obsah 12 % bílkovin a pro dosažení tržních parametrů přes 13 % často potřebuje dodat dusík.

Účinek aplikovaného dusíku na obsah bílkovin v zrnu ozimé pšenice

Nízký obsah bílkovin v zrnu, tj. méně než 10 % u krmných odrůd, naznačuje nižší než optimální použití dusíku. Důležité je načasování aplikace dusíku. Časnou aplikaci dusíku (Zadoks GS 25-32) využije rostlina především na zvýšení výnosu, zatímco pro zvýšení obsahu bílkovin v zrnu je třeba aplikaci provést mezi Zadoks GS 37 a 59. Pokud není dodržen obsah dusíku v listech, lze provést nápravná opatření formou aplikace přípravků s dusíkem na list, načasované zhruba na dobu kvetení (Zadoks GS 70).

Příklad nároků porostu na dusík podle cíle jakosti zrna

Síra

Síra je hlavní složkou bílkovin, a je tedy pro množství a kvalitu proteinů důležitá. Vyskytuje se v některých hlavních aminokyselinách, které dávají těstu vyrobenému z pšenice pekárenské vlastnosti. Příkladem je cystein, methionin, threonin a lysin.

Vliv hnojení sírou na obsah aminokyselin v bílkovinách ozimé pšenice

Mangan a zinek

Mangan a zinek hrají důležitou roli v rostlinných procesech, včetně metabolismu dusíku. Zlepšení metabolismu dusíku zvyšuje množství dusíku, který je zapojen do tvorby bílkovin.

Vliv hnojení manganem a zinkem na obsah bílkovin (%) v pšenici