Zvyšování objemové hmotnosti u pšenice

Objemová hmotnost zrna se měří v kg/hektolitr a je ukazatelem hustoty zrna. Mnohé trhy vyžadují pro využití pšeničného zrna jeho minimální objemovou hmotnost. Objemová hmotnost je převážně genetický rys odrůd, ale špatná výživa a aplikace na porost může objemovou hmotnost snížit.

Dusík

Dusík použitý ve vyšším než optimálním množství může vést k poléhání porostu, což má za následek klíčení zrn v klasu a v důsledku toho nižší objemovou hmotnost. Pro vytvoření homogennějšího porostu lze použít proměnlivou aplikaci dusíku s optimální dávkou na celém poli.

Účinek aplikovaného dusíku na obsah bílkovin v zrnu ozimé pšenice

Draslík

Draslík zvyšuje tloušťku a pevnost pšeničných stébel, a tím i jejich odolnost vůči poléhání. Jarní aplikace draslíku zajistí dobrou strukturu porostu, který je nejméně náchylný k poléhání.

Vliv draslíku na poléhání u ozimé pšenice