Udržení zeleného listového aparátu

Druhou složkou k dosažení vysokých výnosů pšenice po založení správné struktury porostu je udržení zelené plochy až do konečné fáze nalévání zrna, aby bylo zachyceno a proměněno v úrodu co nejvíce dopadajícího světla.

Při udržování zeleného porostu je obzvláště důležitý dusík, draslík a hořčík. Chlorofyl je bílkovina bohatá na dusík a hořčík, která dává rostlině její zelenou barvu a je pro účinnou fotosyntézu nejdůležitější. Vztah mezi obsahem chlorofylu v listech a dusíkem je dobře prokázán, přičemž chlorofylu je více při vyšším procentu dusíku v listech.

Korelace mezi obsahem chlorofylu v listech pšenice a hodnotami Yara N-Testeru Korelace mezi obsahem dusíku v listech pšenice a hodnotami Yara N-Testeru

 

 

Hořčík je hlavní složkou chlorofylu a je vázán na čtyři molekuly dusíku. Obsah hořčíku je proto také důležitý pro udržování zeleného listového porostu.

Kromě zelené barvy porostu je také důležité zajistit udržení jeho struktury pro další zvýšení účinnosti zachycování světla rostlinou a jeho přeměny v úrodu.

Draslík hraje velmi důležitou roli při udržování turgoru a pevnosti buněk, stejně jako pohybu živin v okolí rostliny.

Nedostatečný přísun draslíku může vést k předčasnému vadnutí a poléhání porostu. Stéblo s nedostatkem draslíku je křehčí a stoupá riziko poléhání, které výrazně snižuje výnos i kvalitu. Potřeba draslíku je vyšší, než je tomu u jiných živin, a jeho maximální příjem je na jaře. Od počátku odnožování až do jeho skončení činí tento příjem u pšenice v průměru přibližně 7,7 kg K20 / den. Aplikace hnojiva je tedy nutno zaměřit na uspokojení této potřeby.