Výnos pšenice

Dvěma klíčovými výnosovými prvky u pšenice jsou počet zrn na jednotku plochy a hmotnost zrna. Vysoké výnosy jsou výsledkem dosažení správného počtu listů a odnoží, udržení zeleného listového aparátu, zvýšení počtu zrn / klasů a velikosti zrn. Pro řízení všech těchto složek je zásadní vyvážený program výživy rostlin zahrnující všechny makro- a mikroživiny.

Příjem makroživin u ozimé pšenice

Graf příjmu živin u pšenice ozimé

Pro udržení vysokých výnosů pšenice je v největším množství zapotřebí dusík a draslík.

Nároky na fosfor jsou však podobné jako u síry. Právě během rychlého jarního růstu nastává potřeba všech makroživin.

Příjem makroživin u ozimé pšenice

Příjem mikroživin u ozimé pšenice

Nezbytná je strategie vyvážené výživy rostlin, která musí zahrnovat také druhotné živiny a mikroživiny, které jsou základem pro dosažení vysokých výnosů.

Příjem mikroživin u ozimé pšenice

Konkrétní výživová opatření ke zvýšení výnosu pšenice

Zvýšení velikosti a hmotnosti pšeničného zrna

Zvýšení velikosti a hmotnosti pšeničného zrna

Velikost pšeničného zrna je dána genetikou rostliny, tj. odrůdou, a délkou období nalévání zrna. Jakmile došlo k opylování, začne se vyvíjet embryo a endosperm, kdy rostlina přesměruje fotosyntáty a rovněž dříve uložený škrob a bílkoviny (v listech a...
Zvýšení počtu zrn pšenice v klasu

Zvýšení počtu zrn pšenice v klasu

Samotný počet zrn závisí na počtu plodných odnoží na jednotku plochy a počtu zrn v klasu. Pěstitel proto musí zvažovat živiny, které mohou ovlivnit počet zrn v klasu.
Zvýšení počtu listů a odnoží pšenice

Zvýšení počtu listů a odnoží pšenice

Počet listů a odnoží určuje velikost porostu a počet klasů v době sklizně. Podle celkového počtu vyvinutých odnoží a podle toho, kolik z nich přežije až do sklizně, se stanoví počet klasů. Nejdůležitější makroživiny pro včasný růst odnoží a listů a pro...
Udržení zeleného listového aparátu

Udržení zeleného listového aparátu

Druhou složkou k dosažení vysokých výnosů pšenice po založení správné struktury porostu je udržení zelené plochy až do konečné fáze nalévání zrna, aby bylo zachyceno a proměněno v úrodu co nejvíce dopadajícího světla.
Udržení zeleného listového aparátu

Udržení zeleného listového aparátu

Druhou složkou k dosažení vysokých výnosů pšenice po založení správné struktury porostu je udržení zelené plochy až do konečné fáze nalévání zrna, aby bylo zachyceno a proměněno v úrodu co nejvíce dopadajícího světla.