Zvýšení počtu zrn pšenice v klasu

Samotný počet zrn závisí na počtu plodných odnoží na jednotku plochy a počtu zrn v klasu. Pěstitel proto musí zvažovat živiny, které mohou ovlivnit počet zrn v klasu.

Dusík

Průměrný vliv vysokého a nízkého množství dusíku ve třech vývojových fázích pšenice

Dusík ovlivňuje počet zrn založených v jednotlivých klasech. Vysoce výnosná plodina pšenice má asi 45–50 zrn/klas, při omezené dodávce dusíku však tento počet klesá.

Důležité je načasování aplikací dusíku, neboť o počtu zrn se rozhoduje brzy, od stádia dvojitého kroužku do iniciace květu.

Draslík

Vliv dodávky draslíku na počet pšeničných zrn v klasu

Draslík ovlivňuje počet zrn v klasu.

Tato studie provedená asociací Potash Development Association prokazuje jasný vztah mezi dodávkou draslíku a počtem zrn v klasu, kdy nedostatek draslíku brání vývoji některých potenciálních zrn a snižuje nasazení zrn.

Mangan, zinek, měď a bór

Vliv hnojení Mn a Zn na počet zrn v klasu pšenice Vliv mědi na výnos pšenice ozimé
 Vliv mědi na výnos pšenice jarní  Vliv bóru na výnos pšenice ozimé

 

Další postupy pěstování rosltin ovlivňující počet pšeničných zrn

Konečný počet zrn na klas se v jednotlivých sezónách liší a má na něj vliv řada faktorů, např.:

  • volba odrůdy
  • kontrola nemocí během kvetení
  • povětrnostní podmínky během kvetení
  • teplota a délka dne před fází terminálního klásku (Zadoks GS 30).

Tato variabilita umožňuje dosažení vysokých výnosů dvěma způsoby:

  1. nízkým počtem odnoží a vysokým počtem zrn v klasu
  2. vysokým počtem odnoží a nízkým počtem zrn v klasu.